Wyszukiwanie zaawansowane

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości (577)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Wywłaszczenie polega na odebraniu lub ograniczeniu określonego prawa rzeczowego (np. własności, użytkowania wieczystego) danej osoby/podmiotu w drodze wydania decyzji przez właściwy organ. Może być dokonane tylko na cele publiczne np. budowa drogi, szkoły,ochrona przyrody, ochrona zdrowia itp., na podstawie:

  • odebrania prawa podmiotowego ,

  • decyzji administracyjnej,

  • przejęcia prawa własności za odszkodowaniem.

Skutkiem jest przejście danego prawa rzeczowego na rzecz Skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wywłaszczenie może mieć charakter stały lub czasowy i jest możliwe tylko za odpowiednim odszkodowaniem, którego wysokość zależy od wywłaszczonej nieruchomości cy innego prawa rzeczowego.