Wywiad przedmałżeński – Detektyw

Wrzesień 22, 2016

Wiele usług detektywistycznych jest nowością na polskim rynku, jest to związane z popularyzacją usług prowadzonych przez licencjonowanych detektywów, jak również i ze zmianami, jakie zachodzą w świecie. Pozytywny wymiar, jaki daje dyskretny wywiad przedmałżeński, może okazać się fundamentem, na jakim przyszli małżonkowie zbudują swój związek.

Dlaczego detektyw?

Detektyw może wykonywać czynności na podstawie zlecenia, które nie są zarezerwowane dla organów i instytucji państwowych. Detektyw może:

  • uzyskiwać,
  • przetwarzać,
  • przekazywać,

informacje między innymi o osobach. Uzyskiwać informacje może od osób fizycznych ale nawet organów samorządowych i rządowych. Co więcej, detektyw może mieć dostęp do wielu dokumentów (księga wieczysta), do których nie jest wymagane udokumentowanie interesu prawnego. Ustawa o usługach detektywistycznych wprost nakłada na detektywów obowiązek stosowania się do zasad etyki, staranności oraz lojalności. Jest również zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, od której mogą go zwolnić jedynie określone w Kodeksie postępowania karnego organy i instytucje, jak prokurator.

Wywiad przedmałżeński – dlaczego?

W czasach, w których ślub jest zawierany często w okolicach trzydziestego roku życia, małżonkowie mają bogate doświadczenie, którym często nie chcą się dzielić z małżonkiem. Warto wskazać, iż pozyskanie niektórych informacji może być dwuznaczne etycznie, a uzyskiwanie informacji o przeszłym życiu intymnym przyszłego małżonka mieć obiektywnie niewielki wpływ na to, jak będą układały się relacje małżeńskie. Tworzenie jednak aury tajemniczości wokół swojej osoby przez małżonka, może być przesłanką do sprawdzenia jego przeszłości zawodowej, stanu majątku, długów, albo nawet czym zajmuje się obecnie. Bezkrytyczne i nieograniczone zaufanie do partnera może okazać się zbyt kosztowne, w związku z tym wywiad detektywistyczny pozwoli uwiarygodnić ewentualną decyzję, o podpisaniu z małżonkiem intercyzy.

Jak może pomóc detektyw?

W celu uzyskania informacji, należy skontaktować się z wybranym detektywem. Przekaże on na konsultacji dokładne informacje, jakie narzędzia posłużą mu do dokonania takiego wywiadu. Detektyw jest w stanie dokładnie zbadać: skład majątku (czy jest właścicielem np. gruntu, czy tylko współwłaścicielem, czy występuje na niej hipoteka, czyim jest dłużnikiem), sposób zarobkowania (obecnie, w przeszłości, wykazać nawet nieujawniony dochód) partnera. Możliwe jest wykazanie,  czy i ile miał dzieci. Wszystko zależy od treści umowy sporządzanej z detektywem, czasu, jaki ma na wykonanie zlecenia. 

W celu uzyskania pomocy w zakresie wywiadu przedmałżeńskiego sprawdź: Detektyw