Wyszukiwanie zaawansowane

Warszawa (4255)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Warszawa

Na koniec grudnia 2015 roku w Warszawie - stolicy i największym mieście Polski, zameldowanych było 1744351 mieszkańców. Według danych Okręgowej Rady Adwokackiej, w Warszawie jest obecnie 3493 zarejestrowanych i aktywnych zawodowo adwokatów. W przeliczeniu, na jednego adwokata przypada 499 mieszkańców stolicy. W przypadku radców prawnych jest to liczba dużo większa - średnio 158 mieszkańców na jednego radcę prawnego - łącznie w Okręgowej Izbie Radców Prawnych zarejestrowano 11070 radców. Mimo tak dużej różnicy pomiędzy liczbą adwokatów i radców, ilość aplikantów jest podobna, odpowiednio 2249 adwokackich i niewiele więcej, bo 2316 radcowskich. Z powyższych statystyk wynika, że w kolejnych latach może nastąpić znaczny wzrost liczby czynnych zawodowo adwokatów. Wśród innych zawodów prawniczych, również notariat w Warszawie jest największym w Polsce - w tamtejszej Izbie zarejestrowano 603 notariuszy pracujących w okręgu warszawskim, w samym mieście - 510. Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości, w samym mieście działa 325 kancelarii notarialnych. Oprócz tego, w stolicy zawód komornika wykonuje 120 osób, co oznacza, że na jednego komornika przypada 14536 mieszkańców. Warszawa jest ponadto miastem, w którym działa najwięcej kancelarii prawnych - w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zarejestrowano 470 kancelarii prawnych.

Statystyka WARSZAWA

krótki opis

liczba (stan na 31.12.2015)

liczba przypadających mieszkańców

liczba mieszkańców

1 744 351

-

adwokat (pracujący w Warszawie)

3493

499

adwokat (zarejestrowany w OIA w Warszawie)

3811

458

aplikant adwokacki

2249

776

radca prawny (pracujący w Warszawie)

11070

158

radca prawny (zarejestrowany w OIRP w Warszawie)

11086

157

aplikant radcowski

2316

753

kancelarie prawne

470

3711

podmioty zarejestrowane w CEIDG jako "działalność prawnicza"

11487

152

notariusz

510

2893

kancelarie notarialne (w mieście)

325

4339

komornik (pracujący w Warszawie)

120

14536