W jakiej formie prowadzić biznes? Część pierwsza – koszty założenia firmy.

Wrzesień 21, 2017

Ostatnio zwróciła się do naszej Kancelarii klientka z wydawałoby się zasadniczym pytaniem – jaką formę prowadzenia działalności gospodarczej najlepiej wybrać? Cóż, nie jest łatwo odpowiedzieć na tak zadane pytanie bez znajomości potrzeb, funduszy i możliwości osoby chcącej założyć działalność, więc odpowiedziałem – to zależy ;) Bynajmniej nie chciałem zbyć stałej klientki wyświechtanym prawniczym zwrotem, ale to faktycznie zależy od wielu czynników. Warto się z nimi zapoznać, aby móc podjąć właściwą decyzję co do wyboru formy prowadzenia działalności w oparciu o potrzeby i oczekiwania związane z prowadzeniem biznesu. Początkowo, planując ten wpis, zakładałem opisanie wszelkich czynników mających wpływ na wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej takich jak: koszty założenia i prowadzenia firmy, decyzyjność w firmach, kwestia odpowiedzialności wspólników oraz członków zarządu, itd. Jednakże mnogość zagadnień, jakie należałoby poruszyć oraz blogowy format narzucający zwięzłe formułowanie myśli nie pozwoli mi zmieścić się w jednym, czy nawet dwóch wpisach. Wobec czego w niniejszym wpisie postaram się w krótki i mam nadzieję przystępny sposób opisać najistotniejsze zagadnienia dotyczące kosztów ponoszonych przez osoby rozpoczynające swoja przygodę z biznesem, a ściślej rzecz ujmując kosztów założenia działalności gospodarczej.

Wydaje się, że pierwszą zasadniczą kwestią jaką powinniśmy ustalić przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej jest ocena do czego w zasadzie potrzebne jest nam prowadzenie firmy i jaki cel chcemy dzięki temu osiągnąć. Innej formy działalności będzie potrzebował architekt zatrudniony na etacie, chcąc przyjmować zlecenia i wykonywać je poza godzinami pracy niż właściciel dużej spółki, który będzie chciał przeprowadzić nową inwestycję budowlaną ograniczając przy tym do minimum ryzyko związane z planowaną budową. Podstawą jest więc ustalenie potrzeb. Gdy już ustalimy swoje potrzeby względem prowadzonej działalności, należy przyjrzeć się kosztom założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę, iż jednym z głównych celów w prowadzeniu biznesu jest zarabianie pieniędzy, należy dokładnie ocenić i policzyć, ile będzie kosztowało założenie własnego biznesu. Na dzień dzisiejszy 21.09.2017 r. koszty te przedstawiają się następująco:

Jednoosobowa działalność gospodarcza – W przypadku założenia jednoosobowej działalności gospodarczej, rejestracja przy pomocy druku CEIDG – 1 jest bezpłatna. Poza złożeniem druku CEIDG – 1, osoba chcąca zostać podatnikiem VAT lub mająca taki obowiązek (np. w przypadku zawodów prawniczych) jest zobowiązana złożyć we właściwym urzędzie skarbowym formularz rejestracyjny VAT-R. Ponadto w terminie 7 dni od dnia rejestracji działalności w CEIDG należy złożyć formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA do właściwego oddziału ZUS. Zarówno rejestracja w Urzędzie Skarbowym, jak i w ZUS jest bezpłatna.

Spółka cywilna W celu założenia spółki cywilnej każdy ze wspólników powinien wcześniej zarejestrować swoją działalność w CEIDG. Do powołania do życia spółki cywilnej wystarczy sporządzenie umowy spółki w formie pisemnej. Wspólnicy przy konstruowaniu umowy spółki mogą (nie muszą) skorzystać z porady prawnika; w takim przypadku w zależności od kancelarii mogą ponieść koszt w przedziale 300-600 zł. Posiadając umowę spółki cywilnej należy złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego wniosek o nadanie numeru NIP dla spółki (formularz NIP-2, NIP – D). Do urzędu statystycznego wspólnicy składają wniosek o nadanie numeru REGON druk RG-OP (wraz z załącznikami RG-SC i RG-RD). Spółkę należy zgłosić jako płatnika składek do ZUS, chyba że wspólnicy odprowadzają składki osobno jako osoby prowadzące działalność gospodarczą. Jeżeli jednak spółka zatrudnia pracowników trzeba zgłosić spółkę jako płatnika składek w ciągu 7 dni od daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym pierwszej osoby – wspólnika lub pracownika.

Spółka jawna oraz spółka partnerska – Do ich założenia nie jest konieczna wizyta u notariusza, wystarczy zawarcie umowy w formie pisemnej. Wyjątkiem jest tutaj wniesienie wkładu w postaci nieruchomości – wtedy koniecznym jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego lub zawarcie umowy spółki w formie pisemnej i zawarcie odrębnej umowy przenoszącej własność nieruchomości pomiędzy wspólnikiem i spółką w formie aktu notarialnego. Wniesienie wkładu w postaci przedsiębiorstwa wymaga zawarcia umowy w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Opłata od wniosku o zarejestrowanie spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS wynosi 500 zł + 100 zł za ogłoszenie o wpisie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W sytuacji, gdy zdecydujemy się na rejestrację spółki przez Internet (taka możliwość istnieje w przypadku spółki jawnej) koszty są jeszcze mniejsze i wynoszą – 250 zł za wpis rejestrze przedsiębiorców KRS, 100 zł za ogłoszenie o wpisie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości wnoszonych wkładów. Dla osób, które potrzebują zaświadczenia potwierdzającego rejestrację spółki jawnej jako podatnika VAT czynnego dochodzi konieczność uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 170 zł.

Spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z o.o., spółka akcyjna, – W przypadku tych spółek koniecznej jest zawarcie umowy/statutu spółki w formie aktu notarialnego – zazwyczaj jest to koszt około kilkuset złotych, często uzależniany od wartości wniesionych wkładów lub wysokości kapitału zakładowego. Do tego dochodzi  sporządzenie wypisów aktu notarialnego umowy spółki – maksymalna stawka wynosi 6  zł za każdą stronę. Opłata od wniosku o zarejestrowanie spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS wynosi 500 zł, do tego należy doliczyć opłatę w wysokości 100 zł za ogłoszenie o wpisie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W sytuacji, gdy zdecydujemy się na rejestrację spółki przez Internet (taka możliwość istnieje w przypadku spółki komandytowej i z o.o.) opłaty są jeszcze niższe i wynoszą – 250 zł za wpis rejestrze przedsiębiorców KRS i 100 zł za ogłoszenie o wpisie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości wkładów lub kapitału zakładowego. Dla osób, które potrzebują zaświadczenia potwierdzającego rejestrację spółki jako podatnika VAT czynnego dochodzi konieczność uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 170 zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia, koszty założenia działalności gospodarczej są zróżnicowane i mogą wynieść od 0 zł do kilkuset, czy nawet w niektórych przypadkach, kilku tysięcy złotych (np. w przypadku wniesienia przez wspólników wysokich wkładów- od których należy uiścić podatek). Jednakże, biorąc pod uwagę późniejsze koszty prowadzenia biznesu, to nakłady poczynione na założenie działalności gospodarczej wydają się stosunkowo niewielkie. Planując założenie firmy należy wziąć też pod uwagę świadczenia jakie przedsiębiorca będzie musiał uiszczać od początku prowadzenia działalności. Są to najczęściej koszty podatkowe, ZUS, księgowość, czy wynajem powierzchni biurowej, ale o tym w kolejnym wpisie.

Photo credit: <a href=”http://foter.com/re/5941e4″>Foter.com</a>