Ustalenia dowodowe do sądu – Detektyw

Wrzesień 22, 2016

Ustalenia dowodowe do sądu – Detektyw

Najbardziej oczywistą usługą, jaką detektyw może zaoferować swojemu klientowi, są ustalenia dowodowe na winę współmałżonka przy rozpadzie więzi małżeńskich. Nie jest to jednak jedyna usługa, którą świadczyć mogą detektywi, a może okazać się pomocna przy prowadzeniu postępowania sądowego. Szczególnie po zeszłorocznej nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego, która poszerza zakres ustaleń dowodowych prawomocnych dla sądu.

Ustalenia dowodowe w postępowaniu rozwodowym

Detektyw może okazać się pomocny, jeszcze przed wszczęciem postępowania, przy uwiarygadnianiu pewnych domniemań, które posiada małżonek. To może okazać się pierwszym krokiem do wszczęcia samego postępowania. Na etapie samego postępowania zakres możliwości detektywa będzie w pewien sposób ograniczony, nie znaczy to jednak, że nie okaże się pomocny.

Zakres wywiadu detektywa (tak nazywa się przedmiot usług detektywistycznych) ustalony w umowie ze zleceniodawcą, zakończony sprawozdaniem detektywistycznym, jest dowodem, jak każdy inny. Osoba zawodowo zbierająca dowody na zlecenia prywatne, jakim niewątpliwie jest detektyw, może instruować klienta gdzie może zdobyć dowody, gdy detektyw nie może tego zrobić sam. Ustawa ogranicza pracę detektywa, wskazując, iż nie może prowadzić dowodów nielegalnie oraz zdobywać dowody, które są zarezerwowane dla organów państwowych. Jednakże każdy detektyw wie dokładnie, gdzie stoi granica, stąd rzetelnie dostarczy klientowi wszystkie dowody, które mógł zdobyć, jak również informacje, które nie mogą być jedynie dowodem, a informacją dla klienta. Warto również pamiętać, aby sprawdzić, czy wybrany detektyw posiada licencje. Będzie mógł np. przetwarzać dane osobowe osób bez ich zgody.

Po udowodnieniu winy i orzeczeniu rozwodu, może pojawić się problem alimentacji. Gdy partner/ka uchyla się od obowiązku płacenia alimentów orzeczonych przez sąd, wywiad detektywa może udowodnić niewskazane w postępowaniu rozwodowym źródła dochodu, również nielegalne.

Ustalenia dowodowe w postępowaniu karnym

Od nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, który wszedł w życie w lipcu 2015 roku, dowodem w sprawie mogą być również takie informacje i materiały, które są zbierane specjalnie na rzecz postępowania karnego. Detektyw może być więc osobą wspierającą adwokata (za zgodą np. pozwanego), bądź zbierać materiały bezpośrednio na rzecz strony postępowania. W trakcie wykonywania usług detektywistycznych detektyw może pozyskiwać informacje od: osób fizycznych, instytucji, przedsiębiorców, czy organów państwowych.

Z roku na rok zwiększa się zapotrzebowanie na usługi oferowane przez detektywów, w związku z tym wzrasta też ilość osób prowadzących takie profesjonalne usługi. Podczas, gdy w 2010 roku wydano 81 licencji detektywa, w 2014 przybyło 519 nowych detektywów.

W celu uzyskania pomocy w zakresie ustalenia dowodowego sprawdź: Detektyw