UOKIK ponownie potwierdza, że postanowienia dotyczące UNWW stanowią niedozwolone klauzule umowne.

Lipiec 17, 2017

UOKIK ponownie wydał istotny pogląd w sprawie. Tym razem stwierdził, że postanowienia umów o kredyt hipoteczny indeksowany do franka szwajcarskiego stosowane przez Bank Millennium i dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego stanowią klauzule niedozwolone

UOKIK ponownie przyjrzał się postanowieniom umowy o kredyt hipoteczny indeksowany we frankach szwajcarskich stosowanej przez Bank Millennium. 

Wydając istotny pogląd w sprawie Prezes UOKIK stwierdził, że kwestionowane przez powoda w postępowaniu sądowym postanowienia o ubezpieczeniu niskiego wkładu własnego stanowią klauzule niedozwolone, jako że są sprzeczne z dobrymi obyczajami i w sposób rażący naruszają interesy konsumentów. Jako abuzywne, postanowienia te nie wiążą konsumentów. 

Stanowisko Prezesa UOKIK w formie istotnego poglądu w sprawie nie ma mocy prawomocnego wyroku sądowego i znajduje zastosowanie w stanie faktycznym, którego dotyczy. Niemniej jednak, to już kolejny w ostatnim czasie głos UOKIK na korzyść konsumentów. 

https://www.uokik.gov.pl/istotny_poglad_w_sprawie.php?news_id=13351