Wyszukiwanie zaawansowane

Umowy z pracownikami (44)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Umowy z pracownikami

Umowy z pracownikami - wszelkie umowy podpisywane z osobami, które zgodnie z kodeksem pracy to osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania
lub spółdzielczej umowy o pracę. W szerszym znaczeniu jako pracownika można rozumieć również osobę wykonującą na rzecz drugiej strony odpłatną usługę. Powinien jednak zachodzić między nimi stosunek hierarchicznej podległości w ramach, której osoba zlecająca wykonanie pewnej pracy
ma faktyczny wpływ na sposób jej wykonania lub określony zakres nadzoru nad wykonywanymi zadaniami przez osobę podległą.