07.07.2017 | Kategoria: Publikacje prawne

Twoje odszkodowanie też mogło zostać zaniżone

Twoje odszkodowanie też mogło zostać zaniżone

TWOJE ODSZKODOWANIE TEŻ MOGŁO ZOSTAĆ ZANIŻONE

Przysłowie mówi, że przezorny jest zawsze ubezpieczony. Dzięki możliwości, a czasami nawet obowiązkowi, wyposażenia się w odpowiednie ubezpieczenie mamy przekonanie, że w razie wypadku lub innego nieszczęścia nie zostaniemy sami. Liczymy na to, że ubezpieczyciel, któremu regularnie wpłacamy składki, dołoży wszelkich starań, aby pomóc nam w trudnej sytuacji i wypłaci odszkodowanie w wysokości godnej naszego nieszczęścia.

Kiedy jednak już spotka nas wypadek, mamy stłuczkę, zachorujemy lub pralka zaleje mieszkanie, okazuje się, że interesy ubezpieczonego i ubezpieczyciela są sprzeczne. Ubezpieczony oczekuje naprawienia powstałej szkody i wypłaty odszkodowania w stosownej wysokości. Natomiast ubezpieczyciel za wszelką cenę chciałby wypłacić jak najniższe świadczenie.

ZANIŻANIE WARTOŚCI ODSZKODOWAŃ

Niepokojący jest fakt, że – zwłaszcza w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych – większość odszkodowań wypłacanych uprawnionym jest znacznie zaniżana. Aktualne statystki podają jednak, że nawet w kilkudziesięciu procentach spraw wypłacane przez towarzystwa ubezpieczeniowe odszkodowania opiewają na niższe kwoty niż należne ubezpieczonemu. Niektórzy powiedzą, że takie jest prawo rynku, a kto nie pilnuje swoich spraw, ten nie ma. Czy na pewno?

Jeśli jesteś ubezpieczony i spotkało cię zdarzenie, za które zgodnie z umową powinieneś otrzymać odszkodowanie, sprawdź czy wypłacona kwota odpowiada warunkom, na które umówiłeś się z towarzystwem ubezpieczeniowym. Tym bardziej zasięgnij porady specjalisty, jeśli ubezpieczyciel w ogóle odmówił wypłaty świadczenia.

Jeśli uważasz, że ubezpieczyciel niezasadnie odmówił wypłaty odszkodowania lub wypłacone świadczenie jest zbyt niskie, masz prawo do reklamacji. Ubezpieczyciel może ją uwzględnić i wypłacić dodatkowe środki. Może również utrzymać swoją pierwotną decyzję i wyjaśnić dlaczego odmawia świadczenia.

Jeśli po uzyskaniu odpowiedzi towarzystwa ubezpieczeniowego nadal masz wątpliwości, możesz zwrócić się do sądu o zbadanie sprawy. Postępowanie sądowe przeciwko ubezpieczycielowi nie należy do najprostszych. Jak strona inicjująca postępowanie będziesz również zobowiązany do poniesienia kosztów opłaty sądowej od pozwu czy zaliczki na biegłego powołanego w sprawie. Powinieneś liczyć się również z tym, że w przypadku przegranej będziesz zobowiązany do zwrotu ubezpieczycielowi jego kosztów procesu (kosztów zastępstwa procesowego). Niemniej jednak, jeśli masz choćby najmniejsze wątpliwości co do zasadności decyzji ubezpieczyciela, warto szukać ochrony swoich praw.

Jeśli natomiast nie chcesz od razu wnosić swojej sprawy do sądu i ponosić związanych z tym kosztów, możesz rozważyć postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym. Rzecznik nie jest sądem, jego stanowisko nie jest wiążące dla stron tak jak wyrok sądowy. Jednak interwencja Rzecznika może okazać się wystarczająca do tego, aby ubezpieczyciel zmienił zdanie w Twojej sprawie i uwzględnił całość lub chociażby część Twojego roszczenia.

Nie jest prawdziwe przekonanie, że z dużym trudno wygrać. Jeśli wykorzystasz dostępne środki prawne, możesz skutecznie chronić swoje prawa i uzyskać należne świadczenia w godziwej wysokości. Natomiast, na pewno nie wygrasz, jeśli nie podejmiesz działania.

* Kancelaria wspiera Klientów w sprawach dotyczących odszkodowań. Zapraszamy do kontaktu.

Powyższe uwagi mają charakter jedynie informacyjny oraz ogólny i nie stanowią porady prawnej. Porada prawna może zostać udzielona przez adwokata lub radcę prawnego jedynie po gruntownym zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. Jeśli potrzebujesz porady prawnej, pomożemy Ci znaleźć odpowiednią kancelarię lub możesz zadać bezpośrednio pytanie prawnikom poprzez formularz Zadaj pytanie