Sukces na rynku pracy z wykształceniem podstawowym – jak to możliwe?

Sierpień 25, 2017

Wykształcenie bez wątpienia stanowi silną kartę przetargową na rynku pracy. Dyplom uczelni jawi się wielu jako gwarant znalezienia pracy marzeń i wysokich zarobków, choć w rzeczywistości jest to raczej rzadki scenariusz. Nawet wysoki tytuł naukowy wcale nie gwarantuje zatrudnienia. Co więc z osobami, które mają jedynie wykształcenie podstawowe czy gimnazjalne? Konkurowanie z magistrami czy doktorami zdaje się być z góry przegrane, ale czy na pewno?

Wykształcenie a bezrobocie

Zgodnie z danymi przedstawianymi przez Eurostat Polska znajduje się na czele krajów z najszybszym wzrostem liczby osób z wykształceniem wyższym. W 2013 roku aż 40,5% osób w wieku 30-35 lat mogło się pochwalić dyplomem uczelni, a w porównaniu z latami wcześniejszymi tendencja była wzrostowa – w 2002 roku 14,4%, co oznacza prawie trzykrotny wzrost w okresie 11 lat.

Ciekawie wygląda to w odniesieniu do stopy bezrobocia. Porównanie Roczników Statystycznych Pracy pokazuje, że z kolejnymi latami wykształcenie wcale nie ma coraz większego wpływu na bezrobocie czy też zatrudnienie, a osoby z ukończoną jedynie szkołą podstawową czy gimnazjalną radzą sobie na rynku pracy całkiem nieźle.

W 2013 roku bezrobotni z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub niższym stanowili 27,3% wszystkich bezrobotnych, w 2014 – 27,5%. Oznacza to wzrost jedynie o 0,2 punktu procentowego. W przypadku wykształcenia wyższego 2013 rok – 11,9%, 2014 – 12,3%, czyli wzrost o 0,4 punktu procentowego – dwa razy więcej w porównaniu do pierwszej grupy.

Jak to interpretować? Osoby z wykształceniem wyższym niezmiennie od wielu lat stanowią najmniejszy odsetek wszystkich bezrobotnych, jednak bazując jedynie na szkolnej czy też uniwersyteckiej wiedzy nie są wcale najatrakcyjniejszymi kandydatami dla potencjalnych pracodawców. Pretendenci z niższym wykształceniem, ale posiadający doświadczenie w danej dziedzinie, ze stażami, praktykami, wolontariatem czy kursami doszkalającymi, mówiąc najprościej, mają fach w ręku, są sprawdzeni w praktyce i tym samym lepsi niż ci z pełniejszą, lecz tylko teoretyczną wiedzą.

Jak stać się idealnym kandydatem na pracownika?

Rynek pracy 2017 roku bardzo dobrze charakteryzują słowa Petera Drucker’a
Nadchodzący czas, to czas umysłowego pracownika, który oprócz formalnego wykształcenia posiada umiejętność praktycznego stosowania wiedzy oraz nawyk nieustannego uczenia się.”

Na obecnym rynku pracy bardzo dużą, o ile nie największą, rolę odgrywają kompetencje kluczowe. Czym są? Parlament Europejski wraz z Radą określiły je jako te, których każdy potrzebuje do bycia aktywnym obywatelem, samorealizacji, rozwoju osobistego, integracji społecznej i zatrudnienia.

8 kompetencji kluczowych
– porozumiewanie się w języku ojczystym;
– porozumiewanie się w językach obcych;
– umiejętność uczenia się ;
– kompetencje społeczne i obywatelskie;
– inicjatywność i przedsiębiorczość;
– kompetencje informatyczne;
– kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo -techniczne;
– świadomość i ekspresja kulturalna

Całości planu Parlamentu przyświeca idea uczenia się przez całe życie. Oznacza to z jednej strony zdobywanie nowych, technicznych umiejętności, z drugiej stawanie się coraz bardziej kreatywnym, otwartym na wyzwania oraz zmotywowanym do działania.

Zdobywanie dodatkowych kwalifikacji

Obecnie każdy urząd pracy oferuje szkolenia, kursy, praktyki czy staże dla bezrobotnych bez względu na wykształcenie. Są to szkolenia grupowe lub indywidualne ukierunkowane na zdobywanie lub podnoszenie kwalifikacji. Co zrobić, żeby otrzymać skierowanie na szkolenie? Wystarczy zgłosić się do właściwego powiatowego urzędu pracy i dowiedzieć się o możliwości wzięcia udziału w wybranym przez siebie szkoleniu. Wszelkie szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://zielonalinia.gov.pl w zakładce „Bezrobotni i poszukujący pracy”.

Własny biznes

Poszukując zatrudnienia u kolejnych pracodawców konieczne jest spełnianie określonych wymogów, wytycznych czy zaleceń. Kandydat na pracownika musi być przygotowany na wiele niepowodzeń, uzbroić się w cierpliwość i z uporem zmierzać do wyznaczonego sobie celu – zdobycia pracy. Jest też inna możliwość – stanie się szefem dla samego siebie. Unijne dotacje na założenie firmy, programy wsparcia młodych przedsiębiorców i wiele innych form pomocy tylko czekają na osoby, które mają pomysł na własny biznes.

Więcej na temat dotacji tutaj – www.prawos.pl/przedsiebiorco-dotacje-czekaja-nawet-20-000-na-zalozenie-firmy

Wykształcenie im wyższe, tym lepsze, choć nawet najwyższe nie zagwarantuje zatrudnienia. Z jednej strony jest to zmora wszystkich wysoko wykształconych, z drugiej szansa dla tych, którzy swoją edukację zakończyli nieco wcześniej. Bez względu jednak na ukończone szkoły, na rynku pracy liczy się przede wszystkim pomysł na siebie, chęć działania, motywacja i niezłomność w zmierzaniu do celu.

Podstawa prawna

ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)

Źródła

http://stat.gov.pl

http://naukawpolsce.pap.pl

http://www.nauka.gov.pl

http://ec.europa.eu