Wyszukiwanie zaawansowane

Sporządzanie odwołań od decyzji viatoll, itd, pip, (155)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Sporządzanie odwołań od decyzji viatoll, itd, pip,

PIP - Skrót od Państwowej Inspekcji Pracy. Państwowy organ nadzorujący przestrzeganie zasad BHP, warunków zatrudnienia oraz wszelkich innych zagadnień prawa pracy. Najwyższym organem PIP jest Główny Inspektor Pracy, którego wspomaga 16 inspektoratów okręgowych.

W praktyce zadania PIP to kontrolowanie zakładów pracy i przestrzegania przez pracodawców podstawowych zasad takich jak wynagrodzenie, urlop, czas pracy, odpowiednie parytety i brak dyskryminacji w zatrudnieniu.

Inspektorzy wojewódzcy w przypadku łamania prawa mogą nałożyć mandat, a Główny Inspektor ma obowiązek przedkładać coroczne sprawozdanie z działalności PIP w Sejmie.