10.08.2017 | Kategoria: Prawo cywilne

SPADEK PO DALSZYCH KREWNYCH

Termin na odrzucenie spadku przez dalszych spadkobierców

SPADEK PO DALSZYCH KREWNYCH

Zgodnie z art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Wskazać należy przy tym, iż ustalony w art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego termin do złożenia oświadczenia woli ma charakter terminu zawitego z zakresu prawa materialnego, co oznacza, iż uprawnienie spadkobiercy wygasa wraz z jego upływem, w żadnym więc przypadku nie może on zostać przywrócony.

Bieg terminu do złożenia przedmiotowego oświadczenia rozpoczyna się od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania do dziedziczenia po danym spadkodawcy. Takie rozwiązanie powoduje, że początek biegu terminu dla każdego spadkobiercy ustalany powinien być indywidualnie i może zakończyć swój bieg w różnym czasie.

Początek biegu terminu wskazanego w komentowanym przepisie ustalany jest według daty dowiedzenia się o tytule powołania do spadku. Dlatego też dla spadkobiercy ustawowego będzie to z zasady data, w której dowiedział się o śmierci spadkodawcy, o ile w tej dacie wiedział o łączącym go ze zmarłym pokrewieństwie uzasadniającym powołanie do dziedziczenia w pierwszej kolejności (art. 931 Kodeksu cywilnego). Jeżeli natomiast chodzi o spadkobiercę ustawowego powołanego w dalszej kolejności, to bieg terminu rozpocznie się od dnia, w którym dowiedział się on, iż wyprzedzający go spadkobierca utracił tytuł powołania do dziedziczenia, tj. został wyłączony od dziedziczenia tak, jakby nie dożył chwili otwarcia spadku, na przykład spadek odrzucił (art. 1020 Kodeksu cywilnego), został uznany za niegodnego dziedziczenia (art. 928 Kodeksu cywilnego).

 

Konsekwentnie uznać należy, że termin 6 miesięcy do odrzucenia spadku przez siostrę zmarłego rozpoczyna bieg w momencie, gdy osoba ta dowiedziała się, że zstępny  (wnuk) zmarłego złożył oświadczenie o odrzuceniu  spadek po dziadku. Z tą datą aktualizuje się norma art. 932 § 4 k.c. , która przewiduje dziedziczenie na podstawie ustawy przez rodzeństwo zmarłego.

Zaznaczenia wymaga dodatkowo kwestia, iż w przypadku skutecznego odrzucenia spadku przez siostrę zmarłego "w jej miejsce wstąpią” jako spadkobierca wujka jej dzieci. Stosownie do normy art. 932 § 5 k.c. jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Na podstawie art. 1020 k.c. odrzucenie spadku ma skutki równe tym jakby spadkobierca nie dożył otwarcia spadku (tj. zmarł przed spadkodawcą). Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce w sytuacji , gdyby siostrzenice/siostrzeńcy odrzucą spadek po wujku, wówczas dziedziczyć będą ich zstępni zstępni (dzieci). Jeżeli dzieci te są małoletnie na odrzucenie w ich imieniu spadku wymagana będzie zgoda sądu rodzinnego. 

Powyższe uwagi mają charakter jedynie informacyjny oraz ogólny i nie stanowią porady prawnej. Porada prawna może zostać udzielona przez adwokata lub radcę prawnego jedynie po gruntownym zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. Jeśli potrzebujesz porady prawnej, pomożemy Ci znaleźć odpowiednią kancelarię lub możesz zadać bezpośrednio pytanie prawnikom poprzez formularz Zadaj pytanie