11.04.2018 | Kategoria: Publikacje prawne

RODO oczami klienta

RODO oczami klienta

Pewnego dnia jedna z Czytelniczek zapytała mnie, czy nie mogłabym napisać o RODO z innej strony? To znaczy jakiej? – dopytywałam. Z punktu widzenia klienta.

Dotychczasowe moje wpisy pokazywały ochronę danych od strony przetwarzającego dane, tj. właściciela sklepu, prowadzącego firmę, pozyskującego dane osobowe, blogera itp.

Nawet o tym nie pomyślałam, aby spojrzeć na RODO oczami klienta. A na pewno warto.


Rozporządzenie wprowadza spójny system zapewniający taką samą ochronę danych osobowych. Wynika z tego, że niezależnie gdzie osoba się znajduje, jej dane powinny być chroniony w takim samym zakresie.

Dlatego w dzisiejszym wpisie omówię pięć standardów w zakresie praw osób, których dane dotyczą. Oto one:

 

Prawo do informacji

Dzięki udzielaniu dokładnej, precyzyjnej informacji klient / czytelnik / użytkownik wie:

  • czy w ogóle jego dane są przetwarzane (niejednokrotnie nie ma takiej świadomości !!)
  • jaki jest cel przetwarzania (po co potrzebujesz jego imię i nazwisko, adres itd.)
  • skąd masz jego dane osobowe
  • kim jesteś, czy przedstawiłeś się jako administrator
 

Prawo dostępu

Dzięki niemu klient ma prawo do:

  • otrzymywania w rozsądnym terminie i bez zbędnej zwłoki informacji, czy i jak jego dane są przetwarzane
  • uzyskania w czytelnej formie dostępu do jego danych, które przetwarzasz
 

Prawo do sprostowania / usunięcia danych

Klient może żądać abyś poprawił jego dane, sprostował je lub nawet usunął ze zbioru danych, które przetwarzasz (listy mailingowej, bazy klientów itp.).

Dlatego tak ważne jest przemyślenie, w jaki sposób praktycznie zrealizujesz te żądania klienta.

 

Prawo do złożenia skargi

Jeżeli odmówisz i nie odpowiesz na żądanie klienta, nie będziesz chciał sprostować lub usunąć jego danych. Nie poinformujesz skąd zdobyłeś jego dane to wówczas będzie mógł złożyć na ciebie skargę do organu nadzorczego.

 

Prawo sprzeciwu

Sprzeciw przysługuje klientowi / użytkownikowi, którego dane dotyczą, wobec wykonywanej przez administratora czynności przetwarzania jego danych  osobowych. Także może złożyć sprzeciw wobec niepodleganiu zautomatyzowanej decyzji indywidualnej.

Wydaje mi się, że warto przypomnieć, że prawa wynikające z rozporządzenia nie mogą być ograniczane lub eliminowane wolą stron. Oznacza to, że klient ze sprzedawcą nie mogą się „dogadać”, że w jakimś zakresie nie będą ich przepisy o ochronie danych obowiązywały, albo obowiązywały odmiennie niż to zostało uregulowane.

Powyższe uwagi mają charakter jedynie informacyjny oraz ogólny i nie stanowią porady prawnej. Porada prawna może zostać udzielona przez adwokata lub radcę prawnego jedynie po gruntownym zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. Jeśli potrzebujesz porady prawnej, pomożemy Ci znaleźć odpowiednią kancelarię lub możesz zadać bezpośrednio pytanie prawnikom poprzez formularz Zadaj pytanie