Wyszukiwanie zaawansowane

Restruturyzacja przedsiębiorstw (74)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Restruturyzacja przedsiębiorstw

Restruturyzacja - proces reorganizacyjny, prowadzący do zmian założeń działania podmiotu restrukturyzacji, jego struktury kapitałowej, organizacji wewnętrznej. Może dotyczyć całego przedsiębiorstwa, bądź określonego zagadnienia np. zadłużenia. Podejmowany doraźnie celem optymalizacji i unowocześniania funkcjonowania, bądź jako przeciwdziałanie zagrożeniu niewypłacalności lub zaistniałej niewypłacalności. Ustawa Postępowanie Restrukturyzacyjne wprowadza cztery procedury restrukturyzacyjne tzw. naprawczo-oddłużeniowe: 1)postępowanie o zatwierdzenie układu, 2) postępowanie sanacyjne. 3)przyspieszone postępowanie układowe, 4)postępowanie układowe. Te postępowania umożliwiają dłużnikom negocjowanie z wierzycielami dalszych porozumień i układów w obliczu zaistniałych problemów finansowych.