Wyszukiwanie zaawansowane

Reprezentacja przed sądem arbitrażowym (115)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Reprezentacja przed sądem arbitrażowym

Reprezentacja przed sądem arbitrażowym - jest to pełnienie funkcji pełnomocnika, występowanie
w czyimś imieniu, w ramach postępowania polubownego. Zadaniem reprezentanta jest dbanie
o interes strony, dążąc do jak najbardziej korzystnej dla niej ugody ze stroną przeciwną. Arbitraż jest metodą rozwiązywania sporów prowadzoną przez bezstronnego arbitra, która pozwala stronom
na osiągnięcie akceptowalnego przez obie strony rozstrzygnięcia. Daje tym samym pełny wpływ uczestników na finał sprawy, podczas gdy wyrok sądu jest zdecydowanie mniej przewidywalny.