Wyszukiwanie zaawansowane

Reprezentacja osób poszukiwanych europejskim nakazem aresztowania (44)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Reprezentacja osób poszukiwanych europejskim nakazem aresztowania

Reprezentacja osób poszukiwanych Europejskim Nakazem Aresztowania - reprezentowanie interesów osoby podejrzanej, oskarżonej lub już skazanej - poszukiwanej na terytorium
Unii Europejskiej. Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) jest to prostsza forma ekstradycji obowiązująca wśród państw członkowskich UE. Umożliwia wydanie osoby ściganej państwu,
w którym podlega jurysdykcji sądów karnych, w celu osądzenia lub wykonania orzeczonej kary. Nakaz wydaje właściwy sąd okręgowy na wniosek prokuratora, sądu rejonowego lub z urzędu. Warto też wiedzieć, że jeżeli Europejski Nakaz Aresztowania został wydany w celu ścigania osoby, która jest obywatelem polskim albo korzysta w Rzeczypospolitej Polskiej z prawa azylu, to przekazanie może nastąpić pod warunkiem, że osoba ta będzie odesłana na terytorium Polski po prawomocnym zakończeniu postępowania w państwie wydania nakazu, jeśli osoba ta wyraża na to zgodę.