Rebranding znaku towarowego – czy warto rejestrować nową grafikę logo?

Październik 10, 2017

Forma graficzna znaków towarowych w trakcie używania ulega ciągłym zmianom. Działy marketingu poszczególnych firm co jakiś czas „odświeżają” stare loga, zamieniając stare kolory nowymi, bardziej wyrazistymi, czasem nawet całkowicie zmieniając kolory, czy też dodając jakieś dodatkowe elementy grafiki.

Jak popatrzymy na rejestracje słowno-graficznych znaków towarowych sprzed kilkudziesięciu lat, zauważymy, że znane nam marki wyglądały zupełnie inaczej niż obecnie. Proces rebrandingu najczęściej ma na celu zmianę postrzegania danej marki na rynku albo właśnie odświeżenie loga.

Warto zatem zadać pytanie: czy w sytuacji, gdy grafika znaku towarowego ulegnie zmianie konieczne lub wskazane jest, aby tę nową formę graficzną znaku również zgłosić do rejestracji, mimo, że posiadamy już wcześniej zarejestrowane znaki?

Odpowiedź na to pytanie zależy od kilku czynników. Jeżeli posiadamy znak słowny, co do zasady rejestracja nowej formy graficznej w ogóle nie będzie konieczna, ponieważ znaku słownego możemy używać w każdej formie graficznej. Wyjątkiem może być sytuacja, gdy forma graficzna nowego znaku ma dominujące znaczenie w samym znaku i sama w sobie jest na tyle charakterystyczna, że staje się elementem wyróżniającym znaku. Tak jest np. w przypadku znaku „heyah” z niezwykle charakterystyczną grafiką czerwonej ręki.

Nową formę graficzną znaku powinniśmy zgłosić przede wszystkim w sytuacji, gdy znak w wyniku rebrandingu zyskuje jakieś nowe charakterystyczne elementy graficzne, które warto by było zastrzec na wyłączność, a także w sytuacji, gdy w logo zmieniły się kolory.

Generalnie można przyjąć zasadę, że nową formę graficzną znaku należy zgłosić do rejestracji w sytuacji, gdy logo po rebrandingu znacząco różni się od dotychczas używanego. Możemy się bowiem narazić na zarzut, że używając nowego logo w ogóle nie używamy starego znaku towarowego w rozumieniu przepisów Prawa własności przemysłowej. W skrajnym przypadku ktoś mógłby unieważnić stary znak ze względu na jego nieużywanie w obrocie (a warto zaznaczyć, że obecnie może to zrobić każdy). Jeżeli jednocześnie nie zgłosiliśmy go do rejestracji nowego logo, nasz znak nie byłby wówczas w ogóle chroniony.

Nowe formy graficzne znaków możemy również zastrzec, gdy np. w wyniku rebrandingu nowe oznaczania umieszczone zostały na jakimś charakterystycznym kolorowym tle. Wówczas bowiem samo tło w połączeniu z nazwą znaku staje się elementem wyróżniającym dla konkretnego znaku.

Oczywiście każdy przypadek należy oceniać indywidualnie, ale lepiej nie narażać się na takie ryzyko, zwłaszcza że Urząd Patentowy dosyć restrykcyjnie podchodzi do samej kwestii używania znaku w zarejestrowanej formie.