Wyszukiwanie zaawansowane

Radca prawny (900)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Radca prawny

jest to prawnik, który świadczy pomoc prawną, mającą na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana. Świadczenie pomocy prawnej polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy oraz na sporządzaniu opinii prawnych.


Kto może zostać radcą prawnym?


Osoba ma prawo do wykonywania zawodu wraz z chwilą dokonania wpisu na listę i złożenia ślubowania. By zostać wpisanym na listę należy ukończyć wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej z tytułem magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce oraz należy odbyć w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację radcowską i zdać egzamin zawodowy.


Każdy radca i aplikant musi przynależeć do samorządu. Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swoich działań i podlega tylko przepisom prawa. Do zadań samorządu należy w szczególności: udział w zapewnianiu warunków do wykonywania ustawowych zadań, reprezentowanie oraz także ochrona ich interesów zawodowych, przygotowywanie aplikantów do należytego wykonywania zawodu oraz dodatkowo doskonalenie zawodowe, nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu, współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w zapewnianiu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzenie badań w zakresie funkcjonowania pomocy prawnej.


Więcej informacji w ustawie z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych.