Jak ciepło, a może jak zimno powinno być w biurze?
Prawo pracy / Październik 18, 2017

Zgodnie z przepisami pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Oznacza to m.in. dbałość o odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach biurowych. Jakie prawa przysługują jednak pracownikowi, któremu nie zostaną zapewnione optymalne warunki na stanowisku pracy?

Jakich danych pracodawca może żądać od zatrudnianego pracownika?
Prawo pracy / Sierpień 26, 2017

Poszukując pracowników, pracodawca musi mieć możliwość identyfikacji kandydatów, jednak to jakich informacji ma prawo żądać, zostało uregulowane ustawowo. Ograniczenia wprowadza ustawa o ochronie danych osobowych, kodeks pracy oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Do podania jakich informacji ubiegający się o pracę czy też pracownik jest zobligowany, a żądanie jakich stanowi już naruszenie ze strony pracodawcy? Czym są dane osobowe? Odwołując się do ustawy o ochronie danych osobowych, „za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.” Jakich informacji pracodawca może żądać? Zgodnie z art. 22 Kodeksu pracy pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o pracę podania następujących danych osobowych: – imię (imiona) i nazwisko, – imiona rodziców, – datę urodzenia, – miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), – wykształcenie, – przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Są to podstawowe dane konieczne do identyfikacji kandydata i pozyskania minimum informacji niezbędnych do przeprowadzenia całego procesu rekrutacyjnego. Zgodnie z kolejnymi paragrafami art. 22 kodeksu pracy pracodawca ma prawo żądać podania również innych danych osobowych. Jakich? Mogą to być m.in. imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci pracownika czy też numer PESEL pracownika nadany przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL). Co ważne – dane…

Sukces na rynku pracy z wykształceniem podstawowym – jak to możliwe?
Prawo pracy / Sierpień 25, 2017

Wykształcenie bez wątpienia stanowi silną kartę przetargową na rynku pracy. Dyplom uczelni jawi się wielu jako gwarant znalezienia pracy marzeń i wysokich zarobków, choć w rzeczywistości jest to raczej rzadki scenariusz. Nawet wysoki tytuł naukowy wcale nie gwarantuje zatrudnienia. Co więc z osobami, które mają jedynie wykształcenie podstawowe czy gimnazjalne? Konkurowanie z magistrami czy doktorami zdaje się być z góry przegrane, ale czy na pewno? Wykształcenie a bezrobocie Zgodnie z danymi przedstawianymi przez Eurostat Polska znajduje się na czele krajów z najszybszym wzrostem liczby osób z wykształceniem wyższym. W 2013 roku aż 40,5% osób w wieku 30-35 lat mogło się pochwalić dyplomem uczelni, a w porównaniu z latami wcześniejszymi tendencja była wzrostowa – w 2002 roku 14,4%, co oznacza prawie trzykrotny wzrost w okresie 11 lat. Ciekawie wygląda to w odniesieniu do stopy bezrobocia. Porównanie Roczników Statystycznych Pracy pokazuje, że z kolejnymi latami wykształcenie wcale nie ma coraz większego wpływu na bezrobocie czy też zatrudnienie, a osoby z ukończoną jedynie szkołą podstawową czy gimnazjalną radzą sobie na rynku pracy całkiem nieźle. W 2013 roku bezrobotni z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub niższym stanowili 27,3% wszystkich bezrobotnych, w 2014 – 27,5%. Oznacza to wzrost jedynie o 0,2 punktu procentowego. W przypadku wykształcenia…

Pracujesz przy monitorze – sprawdź jak w 3 krokach zdobyć dofinansowanie na okulary
Prawo pracy / Lipiec 31, 2017

Okulary – drobiazg, właściwie szczegół, na który nie każdy zwraca uwagę, bo skoro wzrok jest dobry to po co. Jak się okazuje, pracując przy monitorze ekranowym, pracownik ma prawo ubiegać się o dofinansowanie lub nawet całkowite pokrycie kosztu okularów. Wszelkie kwestie sporne zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Co jednak trzeba zrobić, by móc patrzeć na świat przez niekoniecznie różowe, ale na pewno sfinansowane przez pracodawcę okulary?

Urlop wychowawczy mamy – przedsiębiorcy
Prawo pracy / Maj 21, 2017

Macierzyństwo to dla młodych mam czas niewątpliwie wyczekiwany i upragniony. Często, po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego, mamy świadomie podejmują decyzję o „przedłużeniu” okresu, który chcą poświęcić osobistej opiece nad dzieckiem.

Kodeks pracy i dni wolne – kiedy możesz pracować w święta?
Prawo pracy / Kwiecień 13, 2017

Święta zbliżają się wielkimi krokami, kartki wysyłane, listy na zakupy zrobione! Całą tę przedświąteczną krzątaninę wynagradza nam perspektywa spędzenia świąt na jedzeniu i innych pasjach w gronie najdroższych nam osób. Niestety wszystko co dobre, ma w zwyczaju też szybko się kończyć, tym bardziej, jeśli nasz pracodawca postanowił poinformować nas, że w poniedziałek spodziewa się nas w pracy.

Zniszczony telefon służbowy – kto za to odpowie?
Prawo pracy / Marzec 6, 2017

Przekazane pracownikowi przedmioty w związku z wykonywaną pracą są własnością pracodawcy. Wynika z tego szczególna odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone, a więc takie, które zostało mu przekazane do dyspozycji z obowiązkiem zwrotu lub rozliczenia się.

Rozmowa z osobą podejrzewaną o nadużycie w firmie
Prawo pracy / Listopad 3, 2016

Znaczna część osób, które dopuściły się w firmie nadużyć, po przyznaniu się i wyjaśnieniu rozstaje się z nią. Osoby zwolnione, często wracają na rynek z czystą kartoteką, tym samym mogą doskonalić swoje umiejętności nadużyć. Następna rozmowa w przypadku wyjaśnień dokonanej defraudacji w nowym miejscu, może być już bardzo utrudniona lub wręcz niemożliwa.

Jak napisać list motywacyjny?
Prawo pracy / Październik 21, 2016

Coraz częściej pracodawcy, umieszczając ogłoszenie o pracę, poza CV wymagają od kandydatów także listu motywacyjnego. Nie każdy wie, jak powinien zostać napisany, aby zwiększył nasze szanse na zdobycie wymarzonego stanowiska. Poniżej przedstawiam krótki poradnik, który z pewnością ułatwi wykonanie tego zadania. Po co pisać list motywacyjny? Często zastanawiamy się, do czego właściwie potrzebny jest list motywacyjny i czy potencjalny pracodawca w ogóle go przeczyta. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni do ofert pracy, w których wymaga się od nas jedynie przesłania CV na właściwy adres mailowy. Zanim zaczniemy pisać list motywacyjny, warto uświadomić sobie, że nie robimy tego po to, aby od razu otrzymać pracę, ale po to, aby zaproszono nas na rozmowę kwalifikacyjną, na której będziemy mogli pokazać się z jak najlepszej strony. Jeśli rekruter zainteresuje się naszym cv, list może sprawić, że już przed nią będziemy na “wygranej pozycji”. Jak napisać list motywacyjny? Skoro już wiemy po co pisać listy motywacyjne, teraz musimy zastanowić się nad tym w jaki sposób to zrobić, aby przyniosło zamierzone efekty. Po pierwsze, list powinien być spersonalizowany. We wstępie należy zawrzeć informację o tym, do kogo go kierujemy – może to być kierownik działu HR lub dyrektor placówki, w której chcemy…