Zraniony palec vs. zakaz prowadzenia pojazdów – stan wyższej konieczności?
Prawo karne / Marzec 30, 2017

Dobra prawne są elementem codziennego życia. Ochrona absolutna byłaby niecelowa, ponieważ oznaczałaby brak możliwości korzystania z nich, a przecież po to właśnie istnieją. Z tego powodu pewne ryzyko dla dóbr chronionych prawem jest dozwolone. Dla przykładu – absurdalny byłby zakaz poruszania się pojazdami silnikowymi, aby wyeliminować wypadki drogowe. Jakie są granice ochrony pomiędzy poszczególnymi dobrami? Czy można poświęcić jedno z nich, aby uratować przed zniszczeniem inne?

Co grozi za fałszywy alarm bombowy?
Prawo karne / Marzec 29, 2017

Wakacje w egzotycznym kraju to wspaniały sposób na odpoczynek, ale mogą się one skończyć poważnymi konsekwencjami, ponieważ ignorantia iuris nocet. O tym, że warto znać prawo kraju, do którego wyjeżdżamy przekonał się włoski emeryt podczas kontroli bagażu na tajlandzkim lotnisku. Krótkie zdanie "Przecież nie mam bomby" zaowocowało dwudniowym pobytem turysty w ciężkim więzieniu. Od czasu wpłacenia kaucji czeka w pokoju hotelowym na proces.

Kiedy aborcja w Polsce jest legalna?
Prawo karne / Marzec 23, 2017

Usunięcie ciąży w Polsce to temat niezwykle kontrowersyjny i wzbudzający wiele emocji, który często wraca w postaci projektów nowych ustaw. Obecny stan prawny w kwestii aborcji jest niezmienny od 1993 r. i uregulowany przez ustawę o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (wraz z późniejszymi nowelizacjami).

Palenie marihuany w Czechach i więzienie w Polsce? Odpowiedzialność obywatela polskiego za czyny popełnione za granicą
Prawo karne / Marzec 10, 2017

Zapewne często w głowie każdego podróżnika, zarówno w trakcie podróży lub już po dotarciu do jej celu, zrodziła się myśl, aby spróbować czegoś, co w kraju pobytu jest dozwolone, a w Polsce już niekoniecznie. Jedną z takich najczęstszych tego typu pokus są oczywiście narkotyki, a w szczególności te zwane potocznie "miękkimi", do którego grona można zaliczyć marihuanę. Zanim jednak zacznę rozważania na pytanie postawione w tytule, muszę wyjaśnić na jakich zasadach odbywa się odpowiedzialność obywatela Polskiego za czyny popełnione za granicą.

Pokłosie prawne spektaklu "Klątwa" – obraza uczyć religijnych?
Prawo karne / Marzec 6, 2017

18 lutego 2017 roku w Teatrze Powszechnym w Warszawie odbyła się premiera spektaklu "Klątwa" w reżyserii Olivera Frljicia. Oburzenie wywołała między innymi scena seksu oralnego z figurą Jana Pawła II, do której przywieszono też tabliczkę "obrońca pedofilów". Nasuwa się gąszcz pytań: gdzie kończy się wolność twórczości artystycznej, a zaczyna ochrona uczuć religijnych? Jak daleko artysta może się posunąć?

Prawo karne – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
Prawo karne / Maj 14, 2015

Masz problem z prawa karnego? W tym obszarze prawa pomocy udzielą ci Adwokaci i Radcowie Prawni USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1. § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.§ 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma.§ 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu. Art. 2. Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie podlega ten tylko, na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi. Art. 3. Kary oraz inne środki przewidziane w tym kodeksie stosuje się z uwzględnieniem zasad humanitaryzmu, w szczególności z poszanowaniem godności człowieka. Art. 4. § 1. Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.[§ 2. Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem zagrożony jest karą, której górna granica jest niższa od kary orzeczonej, wymierzoną karę obniża się do górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za taki czyn w nowej ustawie.]<§ 2. Jeżeli według nowej ustawy za czyn objęty wyrokiem nie można orzec kary w…

Czym jest prawo karne?
Prawo karne / Luty 18, 2015

Prawo karne dzielimy ze względu na treść regulacji na trzy kategorie; prawo karne materialne, prawo karne procesowe i prawo karne wykonawcze.  Prawo karne materialne  to najbardziej obszerna gałąź prawa, która określa kategorie przestępstw oraz wiążące się z nimi sankcje karne. Prawo karne materialne uregulowane zostało w kodeksie karnym i określa zasady odpowiedzialności karnej i sposób wymierzania sankcji karnych przez organy. Wyróżniamy tez prawo karne materialne szczególne, które obejmuje normy wyodrębnione ze względu na szczególne właściwości sprawcy czynu zabronionego lub specyficzną problematykę jak np. prawo karne skarbowe lub prawo karne wojskowe. Poniżej znajdują się definicje prawa karnego. Prawo karne procesowe  wynika z przepisów kodeksu postępowania karnego i reguluje stosowanie norm prawa karnego materialnego. W prawie karnym procesowym uregulowane zostały procedury postępowania przed organami powołanymi do ścigania i wymierzania odpowiedzialności karnej sprawcom przestępstw oraz obowiązki jakie mają uczestnicy postępowania karnego. Ten działa prawa karnego reguluje także organizację organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Nadrzędnym celem stosowania norm prawa karnego procesowego jest zrealizowanie w konkretnym przypadku norm prawa karnego zakazujących określonego zachowania. Trzecim działam prawa karnego jest prawo karne wykonawcze, które reguluje problematykę wykonywania prawomocnie orzeczonych kar i innych sankcji karnych wobec sprawców przestępstw.   Źródła prawa karnego Kodeks karny Kodeks…