Czym jest stalking?
Prawo karne / Maj 16, 2018

Zaczyna się od niewinnych sms-ów, rozmów na Facebooku. Z czasem próby kontaktu stają się coraz bardziej natarczywe. Z pozoru niegroźne zachowania mogą przerodzić się w poważne naruszenie prywatności.

Czy każdy może zostać świadkiem incognito?
Prawo karne / Maj 14, 2018

Instytucja świadka anonimowego wprowadzona artykułem 184 Kodeksu postępowania karnego stała się odpowiedzią polskiego ustawodawcy na postępujący proceder zastraszania świadków celem wymuszenia na nich złożenia fałszywych zeznań. Wykorzystanie jej jest możliwe w każdej sprawie, niezależnie od zastosowanej wobec oskarżonego kwalifikacji prawnej. Kiedy można zostać świadkiem incognito i jakie są tego konsekwencje?

Nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego a prawo własności
Prawo karne / Kwiecień 17, 2018

Jednym z celów postępowania karnego jest uwzględnienie w jego toku prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego przy jednoczesnym poszanowaniu jego godności (art. 2 § 1 pkt 3 k.p.k.). Bez wątpienia szczególną sytuacją jest wspólne zamieszkiwanie oskarżonego i pokrzywdzonego. Jak polski ustawodawca zapobiega sytuacjom, w których ofiara przemocy domowej musiałaby nadal dzielić lokum z oprawcą? Czy nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym nie narusza prawa własności, które – jak napisano w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela – jest nietykalne i święte?

Pogróżki – kiedy powiedzieć stop?
Prawo karne / Marzec 27, 2018

Głuche telefony w środku nocy połączone z anonimowymi SMS-ami o treści mrożącej krew w żyłach, komentarze i wiadomości na portalu społecznościowym, które wzbudzają niepokój o bezpieczeństwo swoje lub najbliższych, a może tylko wymowny gest sąsiada… Gdzie leży granica pomiędzy niekaralnymi sygnałami a groźbą karalną? Kiedy należy zareagować?

Podsłuch procesowy a prawo do obrony
Prawo karne / Marzec 19, 2018

Bezsprzecznie nowe sposoby zdobywania, utrwalania, badania i przechowywania materiałów dowodowych skutecznie zabezpieczają zasadę prawdy materialnej (art. 2 §2 k.p.k.), ale w ich stosowanie niekiedy wpisane jest ryzyko. Jak ograniczono konstytucyjną wolność komunikowania się? Kiedy dopuszczalna jest procesowa kontrola rozmów telefonicznych? Czy podsłuchiwanie rozmów telefonicznych oskarżonego z obrońcą stanowi zagrożenie dla prawa do obrony? Oraz czy nagranie takiej rozmowy może stanowić środek dowodowy w procesie?

Konferencja "Rola i znaczenie biegłego w polskim systemie prawnym"
Prawo karne / Marzec 9, 2018

Koło Naukowe Postępowania Karnego „Accusatio” działające przy Katedrze Procesu Karnego ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Rola i znaczenie biegłego w polskim systemie prawnym”, która odbędzie się 14 marca 2018 roku w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.  Przedmiotem konferencji jest działalność i rola biegłego jako uczestnika postępowania karnego, cywilnego, administracyjnego, a także rozważania na temat wpływu biegłego na wynik sprawy.  Organizatorzy pragną stworzyć wydarzenie, które ze względu na swoją tematykę zainteresuje przedstawicieli różnych gałęzi prawa, praktyków i teoretyków, a także będzie miejscem spotkania zarówno pracowników naukowych, jak i studentów oraz doktorantów. Chcemy dać możliwość przeprowadzenia ciekawych dyskusji, wysłuchania interesujących wystąpień i wymiany zdań na najwyższym poziomie. Koszt uczestnictwa w wydarzeniu wynosi 100 zł obejmuje udział czynny w konferencji oraz materiały konferencyjne. Opłata obowiązującą studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wynosi 50 zł. Więcej informacji na stronie wydarzenia.

Zastrzelił trupa-czy trafi za kratki?
Prawo karne / Lipiec 3, 2017

Usiłowanie nieudolne od dawna interesowało zarówno praktyków jak i teoretyków prawa. Czy można ukarać złodzieja, który kradnie własny parasol? To pytanie spędza sen z powiek filozofom prawa od kilkuset lat. A co jeśli wnuk zabija dziadka w nadziei na szybsze otrzymanie spadku? Czy dostanie cokolwiek, skoro zachował się niegodnie?

Zasłonił okna i został skazany za morderstwo
Prawo cywilne , Prawo karne / Maj 22, 2017

Rozróżnienie współsprawcy od pomocnika jest trudną kwestią w procesie karnym. Ciężko jest udowodnić to czy ktoś uznawał to przestępstwo za swoje czy cudze. Jednak dla oskarżonego o zabójstwo nastolatka ma to kluczowe znaczenie-długoletnie pozbawienie wolności czy zupełny brak odpowiedzialności?

Za marihuanę do więzienia, czyli co grozi za produkcję, sprzedaż albo posiadanie narkotyków w Polsce?
Prawo karne / Maj 13, 2017

Narkotyki są kulturowo obce w europejskim kręgu cywilizacyjnym. Rozpowszechniły się w Europie w wyniku wypraw krzyżowych. Od tego czasu minęło już ponad siedem wieków, a w tym czasie zmieniły się nie tylko przyjmowane środki – tzw. dopalacze, o których w ostatnich latach często słychać w najnowszych wiadomościach i informacjach – ale także prawo. Od zupełnej legalności, przez dropsy kokainowe na ból spowodowany wypadaniem zębów mlecznych u dzieci, leczenie kaszlu heroiną i stosowanie morfiny w chirurgii wojskowej aż do współczesnych uregulowań. Co jest obecnie w Polsce dozwolone?

Co grozi za zamach terrorystyczny?
Prawo karne / Maj 11, 2017

Każdego roku miliony turystów udaje się na wakacje zagraniczne. W ostatnich czasach wzrasta zagrożenie terrorystyczne, a obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej coraz częściej rezygnują z wyjazdów w miejsca zagrożone atakiem Al-Kaidy, Państwa Islamskiego czy innej organizacji terrorystycznej. Jak zostałby ukarany zamachowiec? Zamach i problemy właściciela ciężarówki W grudniu 2016 roku miał miejsce atak terrorystyczny podczas bożonarodzeniowego jarmarku w Berlinie. Terrorysta wjechał ciężarówką w tłum zgromadzony na placu przy Kościele Pamięci Cesarza Wilhelma. Terrorysta zabił Polaka, który był kierowcą ciężarówki, a następnie dokonał zamachu. Państwo Islamskie przyznało się do przeprowadzenia tego zamachu, w którym zginęło 12 osób. Polska firma transportowa znalazła się w kłopotach finansowych, ponieważ naczepę wraz z towarem na kilka miesięcy zabezpieczyły niemieckie służby. Niestety w tym czasie 25 ton metalowych elementów zardzewiało. Sytuację czyni dramatyczną fakt, że ubezpieczenie, które opłacała firma, nie obejmuje zamachów terrorystycznych, dlatego wszystkie straty będzie musiał pokryć właściciel. Odpowiedzialność karna terrorysty Kodeks karny definiuje w art.115 §20 czym jest przestępstwo o charakterze terrorystycznym. Jest to „czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu: czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu: 1) poważnego zastraszenia wielu osób,…