Zadośćuczynienie za śmierć psa – więź ze zwierzęciem jako dobro osobiste?
Prawo cywilne / Maj 17, 2018

Utrwalony przez lata, zarówno w orzecznictwie jak i w doktrynie, pogląd o niedopuszczalności dochodzenia pieniędzy tytułem zadośćuczynienia za śmierć zwierzęcia staje się powoli nieaktualny. W niedawnym orzeczeniu z 7 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Krakowie przyznał powodowi zadośćuczynienie za poniesione krzywdy spowodowane śmiercią jego pupila. Należy podkreślić, że to nie pierwszy wyrok o takiej treści, który zapadł w ostatnim czasie w polskich sądach.

Przedsiębiorca bez wpisania numeru PESEL zostanie wykreślony z CEIDG
Pozostałe , Prawo cywilne / Maj 15, 2018

Dokładnie na 19 maja 2018 r. przypada koniec dwuletniego okresu od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w którym to okresie przedsiębiorcy zobowiązani są uzupełnić dane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej poprzez wpisanie swojego numeru PESEL.

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu a bieg przedawnienia roszczenia
Prawo cywilne / Luty 1, 2018

W dniu 9 czerwca 2017 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt: III CZP 17/17, w której rozstrzygnął zagadnienie prawne dotyczące tego, czy złożony przez wierzyciela będącego bankiem wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu przerywa bieg przedawnienia roszczenia objętego tym tytułem wobec nabywcy wierzytelności nie będącego bankiem. Sąd Najwyższy odpowiedział przecząco.

Skutki sprzeciwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym
Prawo cywilne / Luty 1, 2018

Sąd Najwyższy w dniu 9 czerwca 2017 roku, sygn. akt: III CZP 21/17, podjął uchwałę rozstrzygającą zagadnienie prawne związane z interpretacją art. 505 36 zd 1. ab initio Kodeksu postępowania cywilnego, określającego skutki wniesienia sprzeciwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym i stanowiącego, że w razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc w całości.

Wizerunek – ochrona i naruszenie
Prawo cywilne / Lipiec 1, 2017

Pojęcie wizerunku można wyjaśnić za równo w odniesieniu do osób fizycznych jak i osób prawnych (np. spółek prawa handlowego). Z puktu widzenia prawnego wizerunek jest dobrem osobistym wymienionym wprost w przepisie art. 23 Ustawy Kodeks Cywilny.

Zasłonił okna i został skazany za morderstwo
Prawo cywilne , Prawo karne / Maj 22, 2017

Rozróżnienie współsprawcy od pomocnika jest trudną kwestią w procesie karnym. Ciężko jest udowodnić to czy ktoś uznawał to przestępstwo za swoje czy cudze. Jednak dla oskarżonego o zabójstwo nastolatka ma to kluczowe znaczenie-długoletnie pozbawienie wolności czy zupełny brak odpowiedzialności?

Google- Amerykańskia firma, która podlega jurysdykcji polskich Sądów
Prawo cywilne / Kwiecień 27, 2017

 W ostatnim czasie Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpatrywał powództwo o naruszenie dobra osobistego i nie byłoby w tej sprawie nic dziwnego gdyby nie fakt, że pozwana została sama firma Google. Nikomu chyba nie trzeba przedstawiać amerykańskiego giganta z branży internetowej, którego flagowym produktem jest wyszukiwarka Google. O co chodziło w sprawie? Sprawę o której mowa wytoczył biznesmen z Olsztyna, który domagał się usunięcia z wyników wyszukiwarki Google linku do tekstu pod tytułem „Bardzo biedny gangster”, w którym została opisana mafia wymuszająca haracze. Z linku wynikało, że biznesmen był powiązany z gangsterami, podczas gdy on z tymi gangsterami walczył. Powód uznał, że wynik wyszukiwarki godzi w jego dobre imię i swoje roszczenia opierał na wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który przyznał każdemu tzw. prawo do bycia zapomnianym, czyli prawo każdej osoby do żądania usunięcia jej imienia i nazwiska z wyszukiwarki. Portal „Polityka” jeszcze przed wyrokiem w I instancji usunął sporny artykuł, jednak jak wiadomo w Internecie nic nie ginie i po wpisaniu nazwiska biznesmena nadal można było zobaczyć informacje naruszające jego dobre imię. Jak doszło do tego, że amerykańska firma sądzona jest w Polsce? Początkowo pozwany został oddział Google w Polsce, jednak Sąd uznał, że polski oddział Google nie kontroluje serwerów znajdujących się…