Jakie są konsekwencje prawne nie chodzenia do szkoły i kto je ponosi?
Pozostałe / Marzec 21, 2017

Szkoła wydaje się dla wielu przykrym obowiązkiem. Większość uczniów gotowa jest powiedzieć, że najchętniej by się tam nie pojawiała, na co dzień starając się wymyślić coraz to nowe wymówki, które mogą przedstawić rodzicom. Jednak mimo to wszyscy tam uczęszczają? Dlaczego? I jakie konsekwencje może podjąć dziecko do niej nie chodząc?

BATNA jako jeden ze sposobów negocjacji prawnych
Pozostałe / Marzec 15, 2017

Negocjacje w prawie przechodzą współcześnie swój renesans. Za każdym razem kiedy dochodzi do sporu między stronami należy pamiętać o alternatywnych sposobach ich rozstrzygania. Jest to znacznie lepsza metoda od bezpośredniego kierowania sprawy do sądu. Negocjacje pozwalają nam ugodowo załatwić spór. Jak mawiał F.C. Iklé „Bez wspólnych interesów nie ma po co negocjować, a bez sprzecznych nie ma o czym”.

TOP5 FILMÓW PRAWNICZYCH – dla studentów, praktyków i filmowych koneserów
Pozostałe / Marzec 10, 2017

Nie od dzisiaj wiadomo, że aby spełniać się w zawodzie prawnika trzeba mieć nerwy ze stali. Przekonują nas o tym nie tylko diabelnie częste nowelizacje ustaw, ale przede wszystkim filmowe superprodukcje, gdzie to właśnie prawnik stoi sam naprzeciwko niebezpiecznym przestępcom, skorumpowanym urzędnikom i wielkim korporacjom. Ta lista prezentuje creme de la creme filmów prawniczych, przy których nie będziecie mogli oderwać się od ekranu, a zakończenie nie zawiedzie Was tragiczną przewidywalnością.

Reprezentant kadry narodowej zrzeka się swojego wizerunku i to ex lege
Pozostałe / Listopad 30, 2016

Reprezentant kadry narodowej zrzeka się swojego wizerunku i to ex lege RzeczpospolitaData publikacji: 5.08.2014 r.  Spory pomiędzy sportowcami – reprezentantami Polski a związkami sportowymi dotyczące prawa do wykorzystania ich wizerunku niejednokrotnie były już przedmiotem postępowań sądowych. Wystarczy przypomnieć głośny przypadek sprzeciwu piłkarza Macieja Żurawskiego, dotyczący – jego zdaniem – bezprawnego wykorzystania wizerunku. Przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj.: Dz.U. z 2014 r. poz. 715; dalej: u.o.s.) budzą zastrzeżenia, co do ich konstytucyjności.  Poważne wątpliwości wzbudza art. 14 ust. 1-3 u.o.s., który co do istoty stanowi odpowiednik art. 33 poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 19 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 2005r., Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.; dalej: u.s.k.). Pomimo licznych kontrowersji wokół wspomnianego art. 33 u.s.k., ustawodawca nie dokonał w nowej ustawie zmian niwelujących zarzuty dotyczące konfliktu wspomnianego artykułu z ustawą zasadniczą. Przepis art. 14 ust. 3 u.o.s. pomimo usytuowania go przez ustawodawcę w dalszej kolejności należy, w niniejszych rozważaniach, wyciągnąć przed nawias. Stanowi on, że zawodnik jeszcze przed zakwalifikowaniem do kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w stroju reprezentacji kraju. Przepis traktując o wizerunku odnosi się do art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4…

Praca bez szkoleń BHP – jakie kary za to grożą?
Pozostałe / Kwiecień 7, 2016

Praca bez szkoleń BHP – jakie kary za to grożą? Bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, każdy pracodawca ma obowiązek przeprowadzania w zakładzie pracy szkoleń BHP. Lekceważenie tego obowiązku traktuje się jako wystąpienie przeciwko prawom pracowniczym i jest karane grzywną. Za co dokładnie odpowiada pracodawca w związku z obowiązkowymi szkoleniami BHP, co na ten temat mówią przepisy i jakie kary grożą za ich nieprzestrzeganie – o tym w naszym artykule. Dokumenty warunkujące przeprowadzanie szkoleń BHP Wszystkie ważne informacje na temat szkoleń BHP znajdują w rozdziale 8, dziesiątego działu Kodeksu pracy, a dokładniej w art. 237 [2] do 237 [5]. Zgodnie z zapisami, osoby, które nie posiadają kwalifikacji ani umiejętności do pełnienia obowiązków na danym stanowisku oraz nie znają w wystarczającym stopniu przepisów oraz zasad BHP nie mogą być dopuszczone do wykonywania pracy. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie podwładnym najpierw szkolenia wstępnego, a następnie kolejnych, okresowych. Przed przystąpieniem do pracy zatrudnieni powinni poznać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, które dotyczą pracy na różnych stanowiskach, a także wskazówki i inne instrukcje BHP na stanowisku, na którym są zatrudnieni. Pracownik po zakończeniu szkolenia powinien potwierdzić pisemnie zapoznanie się z tymi przepisami i zasadami. Szczegółowe zasady przeprowadzania szkolenia w zakresie BHP, ich zakres, wymagania…

Zamowienia do mediacji – zmiana prawa od 1.01.2016r.
Pozostałe / Październik 14, 2015

Spory pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą to zjawisko powszechne i naturalne. Zamawiający dość  niechętnie skłonni są negocjować zasłaniając się dyscypliną finansów publicznych. Tak naprawdę zawarcie ugody  w zamówieniach publicznych na etapie realizacji umowy jest dopuszczalne i nie ma co się obawiać. Ugoda zawarta  przed mediatorem zatwierdzona przez sąd ma moc ugody sądowej.  Zawarcie ugody w zamówieniach publicznych w drodze mediacji oznacza szybkie zażegnanie sporu co przekłada się na dalszą sprawną realizację zadań publicznych . Poniżej przedstawiam krótkie porównanie  postępowania sądowego, arbitrażowego, mediacji. Wybór nasuwa się sam. Postępowanie sądowe: 1/ Koszty: bardzo wysokie  2/ Czas trwania :od kilku miesięcy do kilku lat,  zależy od sędziego, ok. 5 miesięcy, 3/ Postępowania dowodowe : duży formalizm, 4/ Poufność :brak                                                                                                                               5/ Komunikacja: brak 6/ Sposób działania: wymiana pism, konfrontacja,analiza historii 7/ Wynik postępowania :wygrany/przegrany , 8/ Kontrola :pełnomocnicy 9/ Forma rozstrzygnięcia :wyrok , Arbitraż 1/ Koszty:wysokie,2/ Czas trwania postępowania : zależy od…