Przedsiębiorca bez wpisania numeru PESEL zostanie wykreślony z CEIDG
Pozostałe , Prawo cywilne / Maj 15, 2018

Dokładnie na 19 maja 2018 r. przypada koniec dwuletniego okresu od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w którym to okresie przedsiębiorcy zobowiązani są uzupełnić dane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej poprzez wpisanie swojego numeru PESEL.

Jakie wpisy będą usuwane na Twitterze? – kwestia zgodności regulaminu z prawem
Pozostałe / Marzec 28, 2017

W wirtualnym świecie panuje przekonanie o bezkarności osób zamieszczających obraźliwe wpisy, czyli tzw. hejterów. Walki z hejtem podjął się również Twitter. Możliwości jest coraz więcej, od filtrowania według słów kluczowych informacji, które do nas docierają, poprzez dostosowanie algorytmu do treści, które uznawane są za obraźliwe, aż do czasowego ograniczania kont podejrzanych o propagowanie nienawiści. Ponadto nowy regulamin Twittera ma usprawnić działanie portalu i sposób egzekwowania odpowiedzialności za swoje wpisy. Twórcy Twittera, jak sami zapewniają, nie chcą ograniczyć użytkownikom wyrażania swoich, często kontrowersyjnych, opinii, zależy im jednak na tym, aby nie przekraczać cienkiej granicy pomiędzy wolnością słowa a jej nadużywaniem.

Pełnomocnik w postępowaniu mediacyjnym
Pozostałe / Marzec 24, 2017

Mediacje – Czy rozstrzygnięcie sprawy przez sąd umożliwi dalszą współpracę zwaśnionych przedsiębiorców, odbudowę dotychczasowych relacji towarzyskich czy rodzinnych? W takim przypadku pełnomocnik powinien zastanowić się, czy nie warto zasugerować zleceniodawcy skorzystania z alternatywnej metody rozwiązywania sporów, jaką jest np. postępowanie mediacyjne.

Jaki typ muzyki jest uniwersalnie odpowiedni do pracy prawnika?
Pozostałe / Marzec 24, 2017

Czy o gustach się nie dyskutuje? Chociaż w języku polskim znajdziemy frazeologizmy, z którymi chętnie podejmiemy polemikę ten jeden wydaje się być cokolwiek trafny. No bo zmuszanie kogoś do polubienia tego samego, co my, wydaje się być dosyć sprzeczne z samą ideą lubienia. Czy skoro istnieje tyle różnych gatunków muzycznych, a jeszcze więcej gustów można powiedzieć jaki typ muzyki jest uniwersalnie odpowiedni do pracy prawnika?

Patent żeglarski – jak go uzyskać? Instrukcja krok po kroku
Pozostałe / Marzec 24, 2017

Rocznie wraz ze zbliżającym się sezonem żeglarskim rośnie zainteresowanie uzyskaniem patentu żeglarskiego. Polski Związek Żeglarski wydaje dokumenty uprawniające do kierowania jachtem o określonej wielkości i po określonych wodach. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku patenty żeglarskie dzielimy na patent żeglarza jachtowego, patent jachtowego sternika morskiego oraz patent kapitana jachtowego. Najprostszym, ze względu na sposób uzyskania a zarazem najbardziej popularnym w Polsce, jest patent żeglarza jachtowego.

Mediacja jako alternatywny sposób rozstrzygania sporów w zarządach znanych klubów sportowych
Pozostałe / Marzec 21, 2017

Wszyscy w swoim życiu zawodowym jak i prywatnym możemy natknąć się na nieporozumienia wynikające z różnych czynników. Nieporozumienia te mogą prowadzić nawet do sporów. Każda ze stron posiadając swoją racje stara się jej bronić. Nie mam na myśli tu jedynie racji w pełnym tego słowa znaczeniu, lecz także istotne interesy obu stron. W momencie kiedy nie możemy rozstrzygnąć danego konfliktu interesów większość wybierze drogę sądową zapominając o alternatywnych sposobach rozstrzygania sporów, które pociągają za sobą ekwiwalentne rezultaty co przy drodze sądowej. Mediacje, negocjacje czy arbitraż niosą ze sobą o wiele więcej dobrego niż sądowe rozstrzygnięcie sporu gdyż strony mogą uniknąć wiele niepotrzebnego stresu, który może wpłynąć na ostateczne rozstrzygnięcie. Pragnąłbym zaznaczyć, że wybierając drogę mediacji strony nie ponoszą, często wysokich, kosztów procesowych, które ciągnie za sobą proces w sądzie.