Nowe przepisy w zakresie dokumentowania cen transferowych
Publikacje prawne / Kwiecień 11, 2018

Nowe wytyczne w zakresie cen dokumentowania cen transferowych podyktowane są przede wszystkim zmianami zawartymi w raportach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, które nakładają na podatników określone wymagania dotyczące dokumentowania transakcji cen transferowych z podmiotami powiazanymi. Do tego rodzaju transakcji mogą zostać zaliczone zarówno transakcje z podatnikiem mającym zarząd w danym kraju, ale również z podmiotem zagranicznym. Jedną z kluczowych zmian jest wprowadzenie trójstopniowego podziału dokumentacji na dokumentację lokalną (tzw. Local file), która dotyczy działalności prowadzonej w danym kraju, dokumentację grupową (tzw. Master file), zawierającą informacje o całej grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik, oraz raportowanie wedlug krajów (tzw. Country- by- Country Reporting – CbCR).

RODO oczami klienta
Publikacje prawne / Kwiecień 11, 2018

Pewnego dnia jedna z Czytelniczek zapytała mnie, czy nie mogłabym napisać o RODO z innej strony? To znaczy jakiej? – dopytywałam. Z punktu widzenia klienta. Dotychczasowe moje wpisy pokazywały ochronę danych od strony przetwarzającego dane, tj. właściciela sklepu, prowadzącego firmę, pozyskującego dane osobowe, blogera itp. Nawet o tym nie pomyślałam, aby spojrzeć na RODO oczami klienta. A na pewno warto. Rozporządzenie wprowadza spójny system zapewniający taką samą ochronę danych osobowych. Wynika z tego, że niezależnie gdzie osoba się znajduje, jej dane powinny być chroniony w takim samym zakresie. Dlatego w dzisiejszym wpisie omówię pięć standardów w zakresie praw osób, których dane dotyczą. Oto one:   Prawo do informacji Dzięki udzielaniu dokładnej, precyzyjnej informacji klient / czytelnik / użytkownik wie: czy w ogóle jego dane są przetwarzane (niejednokrotnie nie ma takiej świadomości !!) jaki jest cel przetwarzania (po co potrzebujesz jego imię i nazwisko, adres itd.) skąd masz jego dane osobowe kim jesteś, czy przedstawiłeś się jako administrator   Prawo dostępu Dzięki niemu klient ma prawo do: otrzymywania w rozsądnym terminie i bez zbędnej zwłoki informacji, czy i jak jego dane są przetwarzane uzyskania w czytelnej formie dostępu do jego danych, które przetwarzasz   Prawo do sprostowania / usunięcia danych Klient…

RODO w mailingu
Publikacje prawne / Kwiecień 1, 2018

Jeżeli zbierasz adresy mailowe do swojej listy mailingowej poprzez wymianę tego adresu za jakąś inną wartość, którą oferujesz, np. darmowy ebook,  to musisz zadbać o to, aby sposób zbierania przez ciebie danych był zgodny z RODO. Co to oznacza w praktyce? Najważniejsze jest aby udzielona przez osobę zgoda była świadoma, konkretna i wyraźna. Użytkownik, który się zapisuje musi konkretnie wiedzieć na co on się zapisuje, kto prowadzi tę listę, w jakim celu zbiera adresy mailowe. Dlatego tworząc landing page do pobrania darmowego produktu warto o to zadbać. To nie jest oczywiste: zapisz się na newslettera, dlatego, że nie każdy Twój potencjalny czytelnik czy subskrybent wie co to znaczy newsletter. Czy z tym będzie się wiązało otrzymywanie ofert handlowych, czy nie? Napisz bardziej opisowo, że zapisując się na listę będziesz otrzymywał ode mnie informacje o ofertach bloga, szkoleniach, bieżących akcjach. Nie wiąże się to z dawaniem checkboxów, ani formułek prawnych. Napisz prostym językiem, co w tym newsletterze będzie. RODO nakazuje, aby wszelkie komunikaty były pisane prostym i zrozumiałym językiem.   Czy RODO wymusza na blogerze jakieś procedury? RODO jest na tyle elastyczne, że nie wprowadza tych samych obowiązków dla wszystkich. To nie jest tak, że wszyscy będą mieć identycznie i tak…

Pogróżki – kiedy powiedzieć stop?
Prawo karne / Marzec 27, 2018

Głuche telefony w środku nocy połączone z anonimowymi SMS-ami o treści mrożącej krew w żyłach, komentarze i wiadomości na portalu społecznościowym, które wzbudzają niepokój o bezpieczeństwo swoje lub najbliższych, a może tylko wymowny gest sąsiada… Gdzie leży granica pomiędzy niekaralnymi sygnałami a groźbą karalną? Kiedy należy zareagować?

Czy twoja firma potrzebuje Inspektora Ochrony Danych?
Publikacje prawne / Marzec 25, 2018

Zanim odpowiem na pytanie, zacznę od uporządkowania kim jest inspektor ochrony danych i dlaczego w ogóle musimy się zastanawiać do czego jest on potrzebny w firmie. Rozporządzenie o ochronie danych wprowadza instytucję Inspektora Ochrony Danych (IOD), które zastępuje dotychczasowego ABI (Administratora Bezpieczeństwa Informacji). Inspektor ochrony danych jest osobą, która ma za zadanie sprawdzanie zgodności przetwarzania danych z rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Trochę enigmatycznie brzmi? To spróbuję inaczej.   Są sytuacje, kiedy zarówno administrator danych, jak i podmiot przetwarzający potrzebują fachowej pomocy, wsparcia osoby dysponującej wiedzą fachową na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych. I właśnie taką rolę ma Inspektor Ochrony Danych (IOD). W ramach monitorowania inspektorzy mogą m.in.: zbierać informacje w celu identyfikacji procesów przetwarzania; analizować i sprawdzać zgodność tego przetwarzania; informować, doradzać i rekomendować określone działania administratorowi albo podmiotowi przetwarzającemu. Uwaga! Monitorowanie nie oznacza odpowiedzialności inspektora w przypadkach naruszenia RODO. Z rozporządzenia jasno wynika, iż to administrator, a nie inspektor wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Kiedy firma potrzebuje inspektora ochrony danych? Dobra wiadomość jest taka, że nie każdy podmiot przetwarzający dane będzie musiał powołać Inspektora. Zatem, kiedy jest potrzebny inspektor? Rozporządzenie w…

Podsłuch procesowy a prawo do obrony
Prawo karne / Marzec 19, 2018

Bezsprzecznie nowe sposoby zdobywania, utrwalania, badania i przechowywania materiałów dowodowych skutecznie zabezpieczają zasadę prawdy materialnej (art. 2 §2 k.p.k.), ale w ich stosowanie niekiedy wpisane jest ryzyko. Jak ograniczono konstytucyjną wolność komunikowania się? Kiedy dopuszczalna jest procesowa kontrola rozmów telefonicznych? Czy podsłuchiwanie rozmów telefonicznych oskarżonego z obrońcą stanowi zagrożenie dla prawa do obrony? Oraz czy nagranie takiej rozmowy może stanowić środek dowodowy w procesie?

Konferencja "Rola i znaczenie biegłego w polskim systemie prawnym"
Prawo karne / Marzec 9, 2018

Koło Naukowe Postępowania Karnego „Accusatio” działające przy Katedrze Procesu Karnego ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Rola i znaczenie biegłego w polskim systemie prawnym”, która odbędzie się 14 marca 2018 roku w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.  Przedmiotem konferencji jest działalność i rola biegłego jako uczestnika postępowania karnego, cywilnego, administracyjnego, a także rozważania na temat wpływu biegłego na wynik sprawy.  Organizatorzy pragną stworzyć wydarzenie, które ze względu na swoją tematykę zainteresuje przedstawicieli różnych gałęzi prawa, praktyków i teoretyków, a także będzie miejscem spotkania zarówno pracowników naukowych, jak i studentów oraz doktorantów. Chcemy dać możliwość przeprowadzenia ciekawych dyskusji, wysłuchania interesujących wystąpień i wymiany zdań na najwyższym poziomie. Koszt uczestnictwa w wydarzeniu wynosi 100 zł obejmuje udział czynny w konferencji oraz materiały konferencyjne. Opłata obowiązującą studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wynosi 50 zł. Więcej informacji na stronie wydarzenia.

25 maj 2018 – nowa rzeczywistość dla polskich przedsiębiorców w obszarze prawa ochrony danych osobowych
Publikacje prawne / Luty 19, 2018

W połowie września 2017 r. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało na swojej stronie nowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych. W tym samym czasie udostępniono jego uzasadnienie oraz projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych dostosowujący ponad 130 ustaw sektorowych do nowej rzeczywistości, z którą będziemy mieli do czynienia po 25.05.2018 r. Gruntowne zmiany wynikają z konieczności zapewnienia skutecznego stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem (dalej: RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, ang. GDPR- General Data Protection Regulation). RODO weszło w życie 27.04.2016 r., jednak nie zostało jeszcze przyjęta do stosowania. Nastąpi to już niebawem, 25.05.2018 r. Ta data niewątpliwie spędza sen z powiek niektórych przedsiębiorców, jednak zadziwiająca ich ilość nieświadoma jest nadal nadchodzących, kluczowych zmian, do których będą musieli się bezwzględnie stosować. Do tej pory w Polsce kwestie związane z omawianą materią regulowała ustawa o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. implementująca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z 24.10.1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych (…) oraz precyzujący ją akt wykonawczy – Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych (…) z 2004 r. Od maja następnego roku sytuacja ulegnie zmianie,…