Wyszukiwanie zaawansowane

Przygotowywanie wniosku o ogłoszenie upadłości (492)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Przygotowywanie wniosku o ogłoszenie upadłości

Jest to procedura wszczynana w przypadku, gdy dłużnik stał się niewypłacalny (czyli nie jest w stanie wykonywać swoich zobowiązań pieniężnych, które stały się wykonalne) i polega na głównie na tym, że wszyscy jego wierzyciele, wspólnie dochodzą swoich roszczeń. Celem jest zaspokojenie tych roszczeń w jak największym stopniu i równomiernie. Upadłość może ogłosić osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, a tylko zdolność prawną, spółka kapitałowa, wspólnicy spółek osobowych. Upadłość ogłasza sąd rejonowy - sąd gospodarczy (upadłościowy). Skutkiem jest obowiązek upadłego wskazać i wydać syndykowi cały swój majątek (także wszystkie dokumenty), którego nie można już obciążyć hipoteką, zastawem rejestrowym, skarbowym, czy hipoteką morską w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałych jeszcze przed ogłoszeniem upadłości. Z dniem jej ogłoszenia majątek taki staje się masą upadłości, z której należy zaspokoi wszystkich wierzycieli.