Wyszukiwanie zaawansowane

Przeprowadzanie procesów prywatyzacji (22)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Przeprowadzanie procesów prywatyzacji

Prywatyzacja - proces, w którym następuje przekształcenie mienia państwowego (przedsiębiorstw państwowych, np. szpitali) we własność podmiotów prywatnych, będących niepaństwowymi osobami prawnymi lub fizycznymi. Prywatyzacja może polegać na :

  • sprzedaży przedsiębiorstwa państwowego,

  • udostępnienie podmiotom prywatnym akcji lub udziałów w spółkach, w którym udział ma tylko Skarb Państwa (powstałych w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw państwowych),
  • udostępnienie mienia przedsiębiorstwa państwowego (oddanie do odpłatnego korzystania),
  • zwrot mienia uprzednio przejętego przez Skarb Państwa (tzw. reprywatyzacja),
  • wsparcie dla rozwoju i powstawania nowych prywatnych podmiotów gospodarczych oraz przekazywanie mienia państwowego na rzecz samorządów lokalnych (tzw. prywatyzacja założycielska),
  • wniesienie przedsiębiorstwa do spółki.
  • Celem przeprowadzania prywatyzacji może być poprawa efektywności i dochodowości przedsiębiorstw,a nawet całej gospodarki, ograniczanie udziału państwa w gospodarce na rzecz podmiotów prywatnych, czy zwiększanie swobody gospodarczej.