Przedsiębiorca bez wpisania numeru PESEL zostanie wykreślony z CEIDG

Maj 15, 2018

Dokładnie na 19 maja 2018 r. przypada koniec dwuletniego okresu od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w którym to okresie przedsiębiorcy zobowiązani są uzupełnić dane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej poprzez wpisanie swojego numeru PESEL.

Zgodnie z art. 61 ustawy w przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie zawiera numeru PESEL przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany poprzez aktualizację danych można dokonać online albo podczas wizyty w Urzędzie Gminy. Obowiązek zmiany nie dotyczy osób zagranicznych, które mogą w świetle przepisów prawa prowadzić działalność gospodarczą w Polsce. Przedsiębiorcy, którzy na czas nie uzupełnią danych w ewidencji o swój numer PESEL zostaną wykreśleni przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.

Zostało niewiele czasu!