15.05.2018 | Kategoria: Pozostałe

Przedsiębiorca bez wpisania numeru PESEL zostanie wykreślony z CEIDG

Dokładnie na 19 maja 2018 r. przypada koniec dwuletniego okresu od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w którym to okresie przedsiębiorcy zobowiązani są uzupełnić dane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej poprzez wpisanie swojego numeru PESEL.

Zgodnie z art. 61 ustawy w przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie zawiera numeru PESEL przedsiębiorca uzupełnia wpis o tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany poprzez aktualizację danych można dokonać online albo podczas wizyty w Urzędzie Gminy. Obowiązek zmiany nie dotyczy osób zagranicznych, które mogą w świetle przepisów prawa prowadzić działalność gospodarczą w Polsce. Przedsiębiorcy, którzy na czas nie uzupełnią danych w ewidencji o swój numer PESEL zostaną wykreśleni przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.

Zostało niewiele czasu!

Powyższe uwagi mają charakter jedynie informacyjny oraz ogólny i nie stanowią porady prawnej. Porada prawna może zostać udzielona przez adwokata lub radcę prawnego jedynie po gruntownym zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. Jeśli potrzebujesz porady prawnej, pomożemy Ci znaleźć odpowiednią kancelarię lub możesz zadać bezpośrednio pytanie prawnikom poprzez formularz Zadaj pytanie