Wyszukiwanie zaawansowane

Prawo wodne (16)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Prawo wodne

Prawo wodne reguluje gospodarowanie wodami, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Podstawowym zadaniem jest zarządzanie i ochrona zasobów wodnych. W ustawie można również znaleźć przepisy dotyczące własności wód i gruntów wodnych.

Gospodarowanie zasobami wodnymi – na czym polega?

Zasoby wodne są traktowane jako integralna całość, uwzględniając ich jakość oraz ilość. Gospodarowanie odbywa się przy współpracy administracji publicznej oraz użytkownika wód i społeczności lokalnej, aby działania były zgodne z interesem publicznym oraz aby jak najmniej ingerować w ekosystem.

Do których organów można się zwrócić w sprawach związanych z gospodarowaniem wodnym?

organy jednostek samorządu terytorialnego, wojewoda, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, minister właściwy do spraw gospodarki wodnej


W czym pomoże kancelaria specjalizująca się w prawie wodnym?

- przygotowywanie wniosku o pozwolenie wodno prawne

- reprezentacja w sprawach o naruszenie stosunków wodnych

- przygotowywanie odwołań od decyzji w sprawach wodno prawnych

- przygotowywanie skarg do sądu administracyjnego

- pomoc w uzyskaniu odszkodowania

- zawieranie umów oddających wody należące do Skarbu Państwa na użytkowanie

- pomoc przy ustalaniu linii brzegu