Wyszukiwanie zaawansowane

Prawo wekslowe i czekowe (123)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Prawo wekslowe i czekowe

Weksle najczęściej stosuje się jako papiery wartościowe, w szczególności stanowiące zabezpieczenie roszczeń wierzyciela. Weksle wielokrotnie wymagane są przez instytucje kredytowe na zabezpieczenie spłat kredytów i pożyczek, a także występują w obrocie profesjonalnym między przedsiębiorcami. Specyficzny charakter zobowiązań wekslowych, skomplikowanie zagadnień z obszaru prawo wekslowe i występowanie licznych pojęć właściwych tylko dla tej dziedziny (np. indos, awal, protest, itd.), prowadzi niejednokrotnie do powstawania sporów na tle ważności weksli, ich prawidłowości, czy wykonalności.

Mając na względzie dobro zarówno wierzycieli wekslowych, jak i dłużników wekslowych, kancelarie prawne  oferują kompleksowe usługi w zakresie prawa wekslowego, w szczególności dotyczące: prawidłowego sporządzania weksli własnych i trasowanych oraz wypełniania blankietów wekslowych, opracowywania weksli in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi, zabezpieczania roszczeń wekslem, dokonywania poręczeń wekslowych oraz prowadzenia spraw karnych na wypadek sfałszowania weksla lub wystawiania weksli bez pokrycia i dokonywania oszustw z użyciem weksla.