Wyszukiwanie zaawansowane

Prawo turystyczne (49)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Prawo turystyczne

Adwokaci i Radcowie Prawni specjalizujący się w zakresie Prawo turystyczne zajmują się reprezentowaniem interesów klientów indywidualnych, jak również biur podróży i innych organizatorów turystyki. Klientom indywidualnym kancelarie udzielają pomocy prawnej przede wszystkim w sytuacji nienależytego wykonania umowy przez biuro podróży. W szczególności prowadzone są działania mające na celu uzyskanie odszkodowania w sytuacjach zmiany warunków umowy po rozpoczęciu imprezy turystycznej na świadczenie o niższej jakości, lub niezgodności opisywanych warunków pobytu z rzeczywistością.

Popularne problemy prawne z zakresu prawa turystycznego: 

- doradztwo prawne i biznesowe przy zakładaniu i prowadzeniu działalności przez firmy z branży turystycznej

- bieżąca obsługa prawna firm turystycznych w zakresie roszczeń klientów

- pomoc prawna w sporach z przedsiębiorstwami turystycznymi na rzecz poszkodowanych klientów

- przygotowywanie pism oraz dokumentacji niezbędnych do świadczenia usług turystycznych i innych regulaminów niezbędnych do prowadzenia działalności turystycznej

- reprezentowanie organizatorów wyjazdów turystycznych przed organami regulacyjnymi

- przygotowywanie, weryfikacja oraz negocjowanie umów o współpracy z przewoźnikami lotniczymi, hotelami oraz innymi firmami noclegowymi, umów agencyjnych, 

- obsługa prawna związana z dostępem do systemów rezerwacyjnych 

- pomoc prawna w przypadku problemów wynikających z niewłaściwego wykonania umowy z klientami


Prawo turystyczne obejmuje sprawy związane z 

- oceną zasadności roszczeń klientów korzystających z usług firmy turystycznej

- prowadzenie negocjacji ugodowych z klientami

- prowadzenie postępowań przed sądami cywilnymi oraz UOKiK


Dział ten zajmuje się również pomocą prawną w zakresie pomocy osobom, które stały się ofiarą overbookingu. Jest to coraz częstsza praktyka stosowana m.in. przez linie lotnicze, które sprzedają więcej miejsc na loty, niż jest ich w rzeczywistości. W przypadku gdy wszyscy pasażerowie stawią się na lotnisku i okaże się, że nie dla wszystkich jest miejsce linie lotnicze oferują w zamian za lot następnym kursem odszkodowanie. Warto wiedzieć, że pasażerom którzy doświadczyli overbookingu przysługuje oprócz odszkodowania otrzymanego od linii lotniczej prawo do dochodzenia odszkodowania na drodze prawnej, w przypadku gdy otrzymana kwota nie rekompensuje w pełni strat poniesionych przez klienta.