Wyszukiwanie zaawansowane

Prawo transportowe (155)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Prawo transportowe

Prawo transportowe w Polsce to przede wszystkim przepisy regulujące sprawy związane z przewozem osób i rzeczy, ale nie tylko. Do tej gałęzi prawa można zaliczyć również usługi uboczne związane z przewozem oraz wszelkie kwestie związane z organizacją przewozu.Kierując się rodzajem środka transportu, prawo transportowe można podzielić następująco: prawo transportu drogowego, prawo kolejowe, prawo lotnicze, prawo morskie, prawo żeglugi śródlądowej.


Transport drogowy - terminem tym określa się zarówno transport krajowy jak i Międzynarodowy. Oba typy transportów polegają na podejmowaniu działalności gospodarczej, która polega na przewozie osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi. Różnica między nimi polega na miejscu rejestracji pojazdu samochodowego i miejscu rozpoczęcia lub zakończenia podróży oraz miejscu przejazdu. Transport krajowy cechuje się, w przeciwieństwie do transportu międzynarodowego, rejestracją pojazdu samochodowego na terytorium Rzeczpospolitej oraz miejscem rozpoczęcia lub zakończenia podroży i przejazdu na terytorium Polski. Z kolei transport międzynarodowy ma na celu przewożenie osób lub rzeczy poza granice Rzeczpospolitej.