Wyszukiwanie zaawansowane

Prawo telekomunikacyjne (46)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Prawo telekomunikacyjne

Dział prawa jakim jest prawo telekomunikacyjne reguluje kwestie równoprawnej i skutecznej konkurencji w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, rozwoju i wykorzystania nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej oraz zapewnienia neutralności technologicznej.

 

Radca prawny zajmujący się prawem telekomunikacyjnym świadczy pomoc prawną  w zakresie negocjacji kontraktów sprzedaży oprogramowań i udzielania licencji oraz sublicencji, sporządzania umów wdrożeniowych systemów komputerowych, doradztwa w zakresie postępowania przez Prezesem UKE, opracowywania i opiniowania regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz cenników. Radca prawny doradza także w kwestiach sporów z abonamentami, w procesach ustalania dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym przy zawieraniu umów regulujących problematykę tzw. prawa drogi i służebności przesyłu oraz świadczą doradztwo inwestycyjne związane z budową i eksploatacją sieci telekomunikacyjnych, obsługują przetargi telekomunikacyjne. Usługi świadczone są zarówno producentom, nadawcom oraz twórcom.