Wyszukiwanie zaawansowane

Prawo sportowe (41)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Prawo sportowe

Prawo sportowe zajmuje się regulacją organizacji sportowych. Przepisy, które regulują prawo sportowe to nie tylko ustawy, które odnoszą się bezpośrednio do sportu, np. ustawa o sporcie czy ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Do prawa sportowego odnoszą się również przepisy występujące między innymi w kodeksie pracy, kodeksie cywilnym czy też w ustawie prawo o stowarzyszeniach.

Pomoc prawna adwokata bądź radcy prawnego w zakresie prawa sportowego kierowana jest do: polskich związków sportowych, związków sportowych, klubów i organizacji sportowych oraz samych sportowców, trenerów.

Odpowiednio kancelarie zapewniają pełna obsługę istniejących związków sportowych poprzez sporządzanie wewnętrznych aktów prawny: regulaminów, statutów; opiniowanie umów, pomoc w postępowaniu z KRS, reprezentację ws. administracyjnych przed Ministrem Sportu i Turystyki czy organami administracji państwowej i sądami. Pomoc prawna zapewniona jest także przy próbie uzyskania statusu polskiego związku sportowego, oraz procedurze uzyskania przez nieolimpijskie dyscypliny sportowe statusu „dyscyplin uznanych” w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim oraz postępowaniu przed międzynarodową federacją sportową.

Wszelkie kluby sportowe jaki i organizacje mogą liczyć także na pełna obsługę, analogicznie do związków sportowych.

Kwestie sportu osób niepełnosprawnych także należą do oferty kancelarii prawnych, podobnie jak działania dopingowe i postępowania dyscyplinarne z tym związane. Prawnik reprezentuje zawodników, trenerów, całe kluby sportowe oraz inne osoby związane ze sportem w zakresie ochrony ich dóbr, postępowań antydopingowych i dyscyplinarnych.