Wyszukiwanie zaawansowane

Prawo samorządu terytorialnego (121)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Prawo samorządu terytorialnego

Prawo samorządu terytorialnego jest to dziedzina prawa zajmująca się kwestiami dotyczącymi jednostek samorządowych, zarówno organów kontrolnych (stanowiących) jak i wykonawczych.

 

Radca prawny świadczy w tej dziedzinie kompleksową obsługę jednostek samorządu terytorialnego w szczególności gmin i powiatów, ich jednostek organizacyjnych oraz związków jednostek samorządu terytorialnego, a także reprezentuje klientów w postępowaniu przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi.

 

Pomoc prawna radcy prawnego polega głównie na przygotowywaniu projektów statutów, uchwał, regulaminów wewnętrznych jednostek samorządu terytorialnego, projektów decyzji administracyjnych oraz sporządzaniu opinii i ekspertyz prawnych. Radcy prawni opiniują także zgodność aktów stanowionych przez organy pod kątem kryterium legalności oraz obsługują sesje organów uchwałodawczych