Wyszukiwanie zaawansowane

Prawo rzeczowe (576)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Prawo rzeczowe

Prawo rzeczowe jest częścią prawa cywilnego, które zajmuje się stosunkami prawnymi, dotyczącymi relacji rzeczy z poszczególnymi podmiotami prawa.

Prawo własności

Najważniejszym prawem rzeczowym jest prawo własności. Jest to prawo bezwzględne, skuteczne wobec wszystkich osób trzecich. Właściciel rzeczy ma prawo przede wszystkim korzystać z rzeczy oraz pobierać z niej pożytki. Granicą prawa własności jest społeczno-gospodarcze przeznaczenie tego prawa, co oznacza, że jeżeli prawo własności byłoby wykonywane w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, to nie podlegałoby ono ochronie.

Ograniczone prawa rzeczowe

Ograniczone prawa rzeczowe dają uprawnienie w stosunku do rzeczy jednak, jak sama nazwa wskazuje są one w pewien sposób ograniczone względem prawa własności (nie polegają one bowiem na pełnym władztwie nad rzeczą). Poza zastawem i hipoteką polegają one na używaniu rzeczy. Bardzo ważne z perspektywy praktyki są służebności (gruntowe, osobiste czy przesyłu), które pozwalają na korzystanie z gruntu, którego nie jesteśmy właścicielem.

Rzeczowe zabezpieczenie wierzytelności

Bardzo często, w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązania przez swojego kontrahenta, Klienci chcą, aby pomóc im w ustanowieniu zabezpieczeń rzeczowych, które zapewnią najlepszą ochronę ich interesów. W praktyce, największe znaczenie posiadają zastaw zwykły, zastaw rejestrowy, hipoteka oraz przewłaszczenie na zabezpieczenie. Pierwsze dwa z wyżej wymienionych dotyczą ustanawiania zabezpieczeń na ruchomościach i wierzytelnościach; hipoteka może obciążać nieruchomość lub wierzytelność zabezpieczoną hipotecznie, natomiast przewłaszczenie na zabezpieczenie może być stosowane i w odniesieniu do ruchomości jak i do wierzytelności oraz nieruchomości.

Zniesienie współwłasności

Czasami, na skutek zdarzeń prawnych, dochodzi do sytuacji, w której właścicielami jednej rzeczy jest kilka osób. Okoliczność ta nie jest problematyczna do czasu, gdy współwłaściciele są zgodni. Jeżeli jednak pojawiają się nieporozumienia, to właściciele żądają najczęściej zniesienia współwłasności, zwykle z obowiązkiem spłaty współwłaściciela, któremu własność danej rzeczy nie będzie już przysługiwać.

Na marginesie warto zaznaczyć, że doradztwo prawne z tego zakresu jest bardzo zbliżone do doradztwa prawnego w sprawach z zakresu podziału spadku.

Zasiedzenie nieruchomości

Niekiedy bywa tak, że osoba, która faktycznie włada nieruchomością jak właściciel, okazuje się tym właścicielem nie być. Wtedy warto zastanowić się nad uregulowaniem stanu prawnego takiej nieruchomości. Prawo polskie przewiduje instytucję zasiedzenia nieruchomości. Posiadacz nieruchomości po upływie 20 lub 30 lat może wystąpić do sądu o stwierdzenie jej zasiedzenia. Po wydaniu korzystnego orzeczenia, dotychczasowy posiadacz, nie będący właścicielem staje się pełnioprawnym właścicielem.