Wyszukiwanie zaawansowane

Prawo rodzinne i opiekuńcze (2165)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne reguluje stosunki prawne w rodzinie. Pomoc kancelarii dotyczy w szczególności obsługi prawnej Klientów w sprawach o rozwód i separację, uznania zagranicznego wyroku rozwodowego, pozbawienia bądź ograniczenia władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z dziećmi oraz spraw o ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa.

Doradztwo prawne dotyczy także zasądzenia alimentów, zmiany zakresu obowiązku alimentacyjnego w postaci podwyższenia lub obniżenia alimentów oraz uchylenia alimentów. Dalej prawnicy prowadzą sprawy o przysposobienie, podział majątku oraz sprawy rozpatrywane przez sądy dla nieletnich, a także związane z ubezwłasnowolnieniem częściowym i całkowitym.