Wyszukiwanie zaawansowane

Prawo restrukturyzacyjne (74)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Prawo restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne. Wraz z nowelizacją ustawy, od maja 2015 roku można mówić o odrębnym prawie restrukturyzacyjnym, zamiast o prawie upadłościowym i naprawczym. Zmiany te mają na celu ratowanie zadłużonych przedsiębiorstw wszelkimi możliwymi metodami, a ogłoszenie upadłości ma być dopiero ostatecznością.

Prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery możliwości pozwalające naprawić sytuację firmy i są to: postępowanie o zatwierdzeniu układu, postępowanie sanacyjne, układowe oraz przyspieszone postępowanie układowe. Odpowiednio pierwsze z nich dotyczy sytuacji w której firma jeszcze nie spełnia przesłanek niewypłacalności, ale istnieje ryzyko że w niedługim czasie problemy związane z płynnością finansową mogą się pojawić. Natomiast postępowanie sanacyjne przewidziane jest to firmy, która co prawda jest niewypłacalna, ale warto jeszcze spróbować przeprowadzić  restrukturyzacje; warto jednak pamiętać, że ta możliwość zakłada dość dużą ingerencje w strukturę samego przedsiębiorstwa, łącznie z kwestią zatrudnienia.

W zakresie prawa restrukturyzacyjnego prawnik zapewnia obsługę dłużnika ubiegającego się o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, przygotowanie propozycji układowych waz z propozycjami ich finansowania oraz pełne doradztwo w szeroko rozumianych procesach restrukturyzacyjnych oraz optymalizacyjnych.