Wyszukiwanie zaawansowane

Prawo reklamy (72)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Prawo reklamy

W ramach oferowanych usług z dziedziny prawo reklamy zapewniane jest wsparcie producentów, usługodawców, dystrybutorów, agencji marketingowych oraz domów mediowych w zakresie: projektowania kampanii reklamowej pod kątem prawnym z uwzględnieniem opiniowania materiałów reklamowych w różnych środkach przekazu, obsługi prawnej akcji promocyjnych (konkursy, programy lojalnościowe), loterii promocyjnych i audiotekstowych oraz przygotowywania regulaminów wspomnianych akcji.

W zakres pomocy prawnej wchodzą także audyt wzorów regulaminów stosowanych przez klientów, m.in. pod kątem klauzul niedozwolonych, – doradztwo w zakresie możliwych prawnie działań reklamowych, jak również obrona dóbr osobistych i majątkowych w razie naruszenia przez inne osoby lub podmioty marki lub dobrego imienia klienta (prawo nieuczciwej konkurencji oraz prawo nieuczciwych praktyk rynkowych), zapewnienie ochrony w zakresie własności intelektualnej w reklamie oraz wdrażanie i prowadzenie skutecznej polityki ochrony danych osobowych, reprezentacja w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracji publicznej.