Wyszukiwanie zaawansowane

Prawo prywatyzacyjne (22)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Prawo prywatyzacyjne

Prawo prywatyzacyjne reguluje kwestie przekazania prywatnemu właścicielowi mienia państwowego w drodze sprzedaży lub uwłaszczenia. Wyróżnia się prywatyzacje pośrednią (etapowa) i bezpośrednią (likwidacja małych i średnich przedsiębiorstw państwowych zainicjowana zwykle przez oddolne organy poprzez sprzedaż, wniesienie przedsiębiorstwa do spółki lub jego oddanie do odpłatnego korzystania spółce).

Kancelarie prawne w ramach prawa prywatyzacyjnego działają zarówno na rzecz inwestorów nabywających akcje prywatyzowanej spółki Skarbu Państwa oraz oferują obsługę prawną prywatyzowanej spółce. Doradztwo w tym zakresie skupia się na wszystkich etapach inwestycji, poczynając od podjęcia decyzji o zbyciu akcji, przez wprowadzenie spółki na Giełdę Papierów Wartościowych i kończąc na debiucie giełdowym.
Działalność prawnika polega na negocjacjach, przeprowadzeniu due diligence, obsłudze prawnej procesu przydziału akcji pracowniczych, reprezentacji Spółki prywatyzowanej przed Ministerstwem Skarbu Państwa oraz innymi instytucjami, przygotowaniu niezbędnej w ramach procesu prywatyzacji dokumentacji oraz wydawaniu opinii prawnych, w szczególności w przedmiocie zagadnień korporacyjnych oraz pracowniczych.