Wyszukiwanie zaawansowane

Prawo pocztowe (11)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Prawo pocztowe

Prawo pocztowe uregulowane zostało ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe należy do gałęzi prawa gospodarczego publicznego i określa zasady wykonywania działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym lub zagranicznym. Prawo pocztowe reguluje usługę pocztową, którą stanowi zarobkowa działalność wykonywana w obrocie krajowym lub zagranicznym polegająca na realizowanym łącznie lub rozdzielnie przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu, doręczaniu przesyłek pocztowych oraz druków bezadresowych. Przepisy prawa pocztowego znajdują zastosowanie także do usługi pocztowej polegająca na przesyłaniu przesyłek pocztowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli na etapie przyjmowania, przemieszczania lub doręczania przekazu informacyjnego przyjmują one fizyczną formę przesyłki listowej. Prowadzenie punktów wymiany umożliwiających przyjmowanie i wymianę korespondencji między podmiotami korzystającymi z obsługi tych punktów oraz realizowanie przekazów pocztowych należy również do zakresu regulowanego prawem pocztowym.