Wyszukiwanie zaawansowane

Prawo patentowe (52)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Prawo patentowe

Prawo patentowe reguluje procedurę wydawania przez urzędy patentowe  ograniczonego w czasie prawa właściciela rozwiązania technicznego do wyłącznego korzystania z danego wynalazku, który jest przedmiotem patentu, stworzonego w celach zawodowych lub zarobkowych znajdującego się na terenie państwa, które w drodze wydania decyzji administracyjnej udzieliło patentu, pod warunkiem wniesienia opłat za co najmniej pierwszy okres ochrony od daty zgłoszenia.

Patent jest to nabycie prawa do  wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym terenie RP .Zakres przedmiotowy patentu charakteryzują  zastrzeżenia patentowe, zawarte w opisie patentowym. Czas trwania patentu to  20 lat od daty zgłoszenia swojego wynalazku w Urzędzie Patentowym.