Wyszukiwanie zaawansowane

Prawo oświatowe (36)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Prawo oświatowe

Usługi z zakresu prawa oświatowego są świadczone na rzecz prywatnych oraz publicznych jednostek oświatowych (nauczyciele, placówki oświatowe,organy prowadzące).

Kancelarie w ramach swoich usług z dziedziny prawa oświatowego udzielają pomocy prawnej przy zakładaniu, prowadzeniu i funkcjonowaniu placówek niepublicznych. Zajmują się także sprawami związanymi z nałożeniem kary dyscyplinarnej, zawieszeniami w pełnieniu obowiązków nauczyciela, urlopami dla poratowania zdrowia i urlopami macierzyńskimi oraz przywracaniem do pracy, czy prowadzeniem konkursów na stanowiska kierownicze placówek. 

W zakresie prawa oświatowego kancelaria prawna udziela pomocy prawnej uczelniom, pracownikom akademickim, nauczycielom, szkołom, uczniom, przedszkolom. W ramach usług z zakresu prawa oświatowego prawnicy zajmują się kompleksowym doradztwem dla placówek oświatowym. 


Najczęstsze sprawy z zakresu prawa oświatowego:

- porady prawne z zakresu Karty Nauczyciela oraz stosunku pracy w jednostkach oświatowych określone w art. 10 Karty Nauczyciela,

- wypowiedzenia stosunku pracy pracownikom akademickim, nauczycielom, pracownikom przedszkoli

- zawierania stosunku pracy w placówkach oświatowych na podstawie mianowania i umowy o pracę

- stan nieczynności zawodowej

- ograniczenie zatrudnienia w placówce

- odprawa pracownika oświaty

- urlopy pracowników oświaty dla poratowania zdrowia, 

- zasiłki na zagospodarowanie, 

- kary dyscyplinarne i porządkowe

- roszczenia z kodeksu pracy

- reprezentacja interesów członków związku zawodowego 

- Sprawy prowadzone przez kancelarie prawne z zakresu zarządu jednostką oświatową obejmują m.in. powierzenie stanowiska dyrektora i wicedyrektora, odwołania ze stanowiska, likwidacja, scalanie oraz przekształcanie placówek oświatowych,

- obsługa prawna inwestycji prowadzonych przez placówki oświatowe

- kompleksowa obsługa prawna 

- przeprowadzenie przetargów związanych z działalnością oświatową


Jaki podmioty potrzebują pomocy z zakresu prawa oświatowego:

- uczelnie prywatne

- uczelnie publiczne

- szkoły publiczne

- szkoły prywatne

- nauczyciele akademiccy

- dyrektorzy szkół

- rektorzy, dziekani uczelni

- uczniowie

- studenci

- pracownicy placówek oświatowych

- nauczyciele w szkołach

- nauczyciele w przedszkolach