Wyszukiwanie zaawansowane

Prawo ochrony danych osobowych (191)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Prawo ochrony danych osobowych

Ochrona danych osobowych to regulacje prawne, które dotyczą tworzenia i posługiwania się zbiorami danych osobowych, a także pojedynczymi danymi, które mają na celu ochronę prawa do prywatności. Akty prawne regulujące tą sferę prawa pochodzą nie tylko z prawa polskiego, ale również z prawa wspólnotowego Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego (rezolucje ONZ, konwencje Rady Europy).

Kontrolą zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych zajmuje się Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Jest on też uprawniony do prowadzenia rejestru zbiorów danych oraz rejestru administratorów bezpieczeństwa administracji, a także udzielania informacji o zarejestrowanych zbiorach danych i zarejestrowanych administratorach bezpieczeństwa informacji. GIODO może opiniować projekty ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony danych osobowych.

Prawnicy zajmujący się ochroną danych osobowych na początku oceniają czy doszło do naruszenia prawa do prywatności, a potem starają się uzyskać odszkodowanie czy zadośćuczynienie.