Wyszukiwanie zaawansowane

Prawo nieruchomości (753)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości jest to dziedzina zajmującą się doradztwem prawnym i inwestycyjnym dotyczącym rynku nieruchomości.

Pomoc prawna obejmuje  wszelkie aspekty prawne obrotu nieruchomościami oraz dotyczy wszystkich stadiów planowanej inwestycji, w tym dokonywanie analizy możliwości finansowych inwestora i przedstawianie najdogodniejszego sposobu finansowania inwestycji, a także w konsultacji z doradcami podatkowymi prezentacja najkorzystniejszego rozwiązania podatkowego, w tym pomoc prawna przy uzyskiwaniu kredytów, pożyczek i ustanawianiu stosownych zabezpieczeń. Dalej skupia się także na analizie rynku i sporządzaniu raportów due dilligence, które obejmują m.in. badanie ksiąg wieczystych, rejestrów gruntów, weryfikację istnienia obciążeń, praw osób trzecich oraz roszczeń reprywatyzacyjnych, ocenę stanu technicznego nieruchomości oraz rzetelną wycenę. Doradztwo prawne obejmuje także analizę lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego, polityki planistycznej kraju  podejmowanie, jeśli jest to konieczne działań w celu zmiany planów miejscowych lub uzyskania pożądanych warunków zabudowy.

Adwokaci i radcowie prawni gromadzą odpowiednią dokumentację, przygotowują projekty umów i porozumień (m.in. umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, zarządzania), a także  zajmują się sporządzaniem i składaniem wniosków o wydanie stosownych decyzji administracyjnych (m.in. zatwierdzeń projektów, pozwoleń na budowę).

Uczestniczą także przy podziale geodezyjnym nieruchomości, zniesieniu współwłasności, przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustanawianiu i znoszeniu obciążeń na nieruchomościach, zarządzaniu nieruchomościami, urządzaniu ksiąg wieczystych, a także dochodzeniu roszczeń dekretowych, jak również roszczeń powstałych w związku ze zmianą planu miejscowego.