Prawo medyczne – Adwokat, Radca prawny cz. 2

Lipiec 20, 2016

Czytaj: Prawo medyczne cz. 1

Odszkodowanie za złą diagnozę

Jednym z podstawowych praw pacjenta jest możliwość dochodzenia odszkodowania, gdy lekarz prowadzący leczenie popełni “błąd w sztuce”. Może się to wiązać z błędną diagnozą, podjęciem niewłaściwej decyzji co do sposobu i przebiegu leczenia, a także zaniedbaniem w postaci braku posiadania najbardziej aktualnej wiedzy medycznej.

Prawo pacjenta do otrzymania jak najbardziej fachowej pomocy medycznej jest chronione przede wszystkim na podstawie przepisu art. 445 Kodeksu Cywilnego, który przewiduje odpowiedzialność lekarza za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia pacjenta. Ten ostatni ma prawo domagać się naprawienia doznanej krzywdy i wypłacenia przez lekarza odpowiedniej kwoty zadośćuczynienia.

Kwota odszkodowania nie jest określona z góry, a ustalana na podstawie indywidualnej sytuacji pacjenta.

Kiedy lekarz może odmówić udzielenia pomocy?

Od kilku lat pojawia się w mediach temat klauzuli sumienia lekarza, który ma prawo w niektórych przypadkach odmówić udzielenia pomocy pacjentowi. Wciąż jednak nie dla wszystkich jasna są granice swobody decyzyjnej lekarza, dlatego warto je jeszcze raz uściślić.

Lekarz nie może odmówić wykonania wszystkich czynności medyczno – leczniczych, ale jedynie tych, które są niezgodne z jego sumieniem. Np. gdy lekarz jest osobą wierzącą i nie godzi się na wykonanie zabiegu aborcji, czy eutanazji, ma prawo odmówić, musi to jednak wpisać do dokumentacji medycznej pacjenta.

Kiedy lekarz nie może odmówić udzielenia pomocy?

  • z przyczyn osobistych nieobjętych klauzulą sumienia,
  • gdy zwłoka w jej udzieleniu pomocy mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki.

Marihuana medyczna a prawo medyczne

Bardzo częstym tematem pojawiającym się mediach oraz środowiskach medycznych jest ciągle niedopuszczalna marihuana do celów medycznych. Z projektem ustawy o medycznej marihuanie wyszedł poseł Piotr “Liroy” Marzec, jednak na razie ustawa nie została zaakceptowana.

Jednak Ministerstwo Zdrowia wprowadziło szczególne regulacje dotyczące konkretnych pacjentów, które pozwalają na produkcję marihuany przeznaczonej na leczenie konkretnych chorób. takich jak stwardnienie rozsiane i padaczka.

Pomimo możliwości korzystania z leków, część z nich jest sprowadzana z zagranicy, a ceny tych dostępnych w Polsce oscylują w granicach 2 tysięcy zł.  Resort zdrowia rozważa jednak całkowitą refundację leków dostępnych w Polsce.

Cesarka na życzenie

Zgodnie z polskim prawem medycznym lekarz ma prawo w szczególnych przypadkach, np. zagrożenia zdrowia i życia dziecka lub zdrowia i życia matki, niewłaściwe ułożenie dziecka, czy podejrzenie zarażenia wirusem HIV, zadecydować o przeprowadzeniu zabiegu cesarskiego cięcia.

Co jednak z przypadku, gdy nie ma wskazań do przeprowadzenia takiego zabiegu, ale kobieta domaga się jego przeprowadzenia? Czy ma do tego prawo?

Całkowita swoboda decyzyjna w tym zakresie istnieje oczywiście na Zachodzie, gdzie kobieta ciężarna może domagać się przeprowadzenia cesarki na życzenie. W Polsce nie jest to taka prosta sprawa z dwóch względów. Po pierwsze nigdzie w prawie polskim nie ma sprecyzowanego takiego prawa kobiety (co oczywiście daje możliwość korzystnej interpretacji), po drugie w polskim społeczeństwie, a tym samym w medycynie wciąż przeważa tradycja naturalnego porodu.

Cesarka na życzenie jest oczywiście przeprowadzana w szpitalach prywatnych, za odpowiednią zapłatą, jednak w szpitalach publicznych wciąż nie jest to powszechną praktyką. Czy nie zawęża to prawa kobiet do samodecydowania o sobie?

 

Emilia Wilgucka

 

Więcej informacji o prawie medycznym w Polsce można znaleźć w:

Dz.U. 1997 nr 28 poz. 152  Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza.

 

W celu uzyskania pomocy prawnej w zakresie prawa medycznego, sprawdź: Adwokat, Radca Prawny