Wyszukiwanie zaawansowane

Prawo mediów (61)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Prawo mediów

Prawo mediów dotyczy w szczególności kwestii związanych z dostępem do informacji publicznych oraz ochrony informacji - co jest szczególnie istotne w dobie mediów elektronicznych oraz globalnego przekazywania informacji.

Prawo mediów dotyczy najczęściej zagadnień takich jak: rozwój internetu, dostęp do informacji publicznych a ochrona danych osobowych, konieczność ochrony dóbr osobistych, prawo do krytyki prasowej.

Ustawa prasowa reguluje m. in. kwestie :praw i obowiązków dziennikarzy, organizacji działalności prasowej, sprostowań, komunikatów i ogłoszeń, odpowiedzialności prawnej

Do prawa mediów zaliczane jest również prawo reklamy. To pojęcie zostało zdefiniowane przez Unię Europejską jako przedstawienie działalności gospodarczej, rzemieślniczej, handlowej, bądź wykonywania zawodów wolnych. Celem reklamy jest wspieranie zbytu usług i towarów, a także praw, zobowiązań, nieruchomości. Przedstawienie to może być zawarte w jakiejkolwiek formie.

Pomoc prawna w zakresie prawa mediów :

- opracowywanie umów dotyczących produkcji oraz koprodukcji filmowej,

- przygotowywanie umów o wykorzystywanie utworów audiowizualnych,

- negocjowanie umów dotyczących wykorzystywania utworów w działalności audiowizualnej,

- wsparcie z zakresu przygotowywania i prowadzenia kampanii reklamowych,

- rejestracja tytułów prasowych,

- opracowywanie sprostowań nieprawdziwych lub nieścisłych informacji prasowych,

- opracowywanie projektów regulaminów oraz wymaganej dokumentacji dotyczącej loterii promocyjnych i audioteksowych,

- pomoc nadawcom w zakresie uzyskiwania i wykonywania koncesji radiowo-telewizyjnej, postępowań i kontaktów z Krajowa Radą Radiofonii i Telewizji,

- badanie zgodności z prawem reklam oraz działań sponsoringowych takich produktów i usług jak alkohol, środki farmaceutyczne i produkty medyczne, suplementy diety, loterie i konkursy