Wyszukiwanie zaawansowane

Prawo lotnicze (58)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Prawo lotnicze

Prawo lotnicze to zespół norm regulujących zasady panujące w przestrzeni powietrznej oraz na statkach powietrznych polskiego lotnictwa cywilnego.

Przedsiębiorstwa lotnicze mogą liczyć na wsparcie prawnika w zakresie umów związanych z działalnością przewoźników lotniczych tj:

- umów w zakresie obsługi technicznej samolotów

- umów o wspólnym wykorzystywania  linii (code-share)

- umowy agencyjne

- akt zarządzania obsługą naziemną statku powietrznego tzw. handling

- interlining nazwany również interline ticketing lub interline booking, jest to dobrowolna umowa o współpracy pomiędzy indydidualnymi liniami lotniczymi, aby koordynować loty pasażerów podróżujących wieloma połączeniami za pośrednictwem różnych lini lotniczych,

- umowy promocyjne i marketingowe dla linii lotniczych,

- umów związanych z lotami czarterowymi

Adwokaci i radcowie prawni obsługują zarząd lotniska w zakresie przygotowywanie, weryfikacji oraz negocjacji umów z przewoźnikami lotniczymi, agentami handlingowymi i innymi podmiotami będącymi użytkownikami lotniska. Kancelaria uczestniczy w procesie zawierania umów najmu i dzierżawy infrastruktury lotniska, korzystania z ternu lotniska przez osoby niepełnosprawne.

Do głównych zadań prawników wyspecjalizowanych w prawie lotniczym należy tworzenie i wprowadzenie zmian w regulaminach określających ogólne warunki przewozu pasażerów, politykę prywatności,  działania marketingowe i świadczenie usług drogą elektroniczną oraz określanie czasu pracy w lotnictwie cywilnym. 

Prawo pasażera do odszkodowania za opóźnione loty, reprezentacja pasażerów oraz linii lotnicznych

Do klasycznych problemów pasażerskich w których zakresie potrzebna jest praktyczna pomoc prawnika należą m.in. roszczenia z tytułu odwołań i opóźnień lotów, prowadzenie negocjacji ugodowych oraz prowadzenie postępowań przed sądami cywilnymi, administracyjnymi, Komisją Ochrony Praw Pasażerów, organami ochrony konsumentów,

Reprezentacja ofiar lub rodzin ofiar wypadku lub katastrofy lotniczej 

Katastrofy i wypadki w przewozie lotniczym wymagają pomocy kancelarii w zakresie oceny zasadności roszczeń, prowadzenia z poszkodowanymi lub rodzinami poszkodowany negocjacji ugodowych, reprezentacji przed sądami oraz przed firmami ubezpieczeniowymi. 

Kancelarie specjalizujące się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw lotniczych zapewniają pełne wsparcie i doradztwo w zakresie odpowiedzialności oraz ryzyka ponoszonego przez firmy lotnicze. Doradztwo obejmuje kwestie opłat ponoszonych przez przewoźników tj. cennik za korzystanie z infrastruktury lotniska, bieżące zmiany i wprowadzenie taryf opłat lotniskowych. Firmy lotnicze potrzebują wsparcia prawnego w zakresie zarządzania ruchem lotniczym, koordynowania rozkładu lotów w portach lotniczych ochrony oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Adwokaci i radcowie prawni wspierają klientów w zakresie finansowania zakupu, naprawy oraz leasingu samolotów.

Kancelarie adwokackie i radcowie oferują swoim klientom reprezentację przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego w zakresie:

- uzyskania certyfikatów, licencji, koncesji i zezwoleń,

- kompleksowej obsługi działalności przedsiębiorstwa lotniczego

- reprezentacji przed sądami administracyjnymi w zakresie licencji, koncesji, i zezwoleń,

Statki powietrzne

Prawo lotnicze reguluje warunki zdatności do lotu, które musi spełnić polski statek powietrzny, aby mógł wykonywać loty. Jeżeli samolot posiada ważne dokumenty zdatności do lotu, może zostać wpisany do rejestru przez państwowe władze lotnicze. Ważne jest także badanie eksploatacji statku podczas jego użytkowania, ale także w jaki sposób samoloty mają być składowane, gdy nie są już zdatne do użytku.

Piloci

Loty może wykonywać jedynie osoba, która uzyskała odpowiednie uprawnienia (licencje) na zasadach, które szczegółowo reguluje prawo lotnicze. Polska ustawa wymienia szereg specjalności, które można nabyć w związku z licencją.

Lotniska

Prawo lotnicze dotyczy również lotnisk. Polska ustawa wyróżnia kilka rodzai lotnisk: lotniska użytku publicznego,lotniska prywatne (użytku wyłącznego), lotniska lokalne, lotniska ponadlokalne, lotniska międzynarodowe, lotniska wojskowe

Statki powietrzne mogą startować/lądować na lotniskach wpisanych do odpowiedniego rejestru. Prawo lotnicze określa: szczególne warunki, które musi spełnić lotnisko, aby mogło zostać wpisane do takiego rejestru, określa prawa i obowiązki komitetów odpowiedzialnych za zarząd lotniskiem oraz zasady, które mają obowiązywać, aby zachować pełne bezpieczeństwo.

Pomoc prawna z zakresu prawa lotniczego może obejmować kompleksowe usługi z zakresu rejestracji lotniska, zamiany statutu oraz dopilnowania spełnienia wszelkich wymaganych warunków prawnych.

Wypadek lotniczy

Wypadek lotniczy może się zdarzyć od chwili wejścia na pokład samolotu pierwszej osoby, aż do opuszczenia przez ostatnią osobę pokładu, ma miejsce jeżeli przynajmniej jedna osoba doznała poważnych obrażeń, statek został uszkodzony lub zaginął.

Adwokat lub radca prawny pomoże w przypadku prowadzenia sprawy z zakresu wypadków lub katastrof lotniczych, m.in. prowadzenie spraw o odszkodowanie.

Ochrona pasażerów

Przewoźnik lotniczy odpowiada za szkody podczas przewozu pasażerów, uszkodzenia bagaży, czy opóźnienia lotów.

Profesjonalna pomoc prawnika może być nieoceniona podczas sporów pasażerów z przewoźnikami, dotyczącymi zagubienia bagażu, opóźnienia lotu lub jego anulowania, a także otrzymania stosownego odszkodowania.