Wyszukiwanie zaawansowane

Prawo konstytucyjne (91)

Szukaj, porównaj i skontaktuj się z wybranym ekspertem

Filtruj wyniki:

Prawo konstytucyjne

Prawo konstytucyjne  jest to dział prawa regulujący podstawowe zasady ustroju politycznego (np. podział władzy), społecznego (samorządność) i gospodarczego państwa (np. ochrona własności prywatnej).

Prawo konstytucyjne określa suwerena sprawującego władzę, przedmiot tej władzy, sposób organizacji władz państwa, określający stosunki państwo – obywatel.

Normy prawa konstytucyjnego wyznaczają kierunek rozwoju całego porządku prawnego w państwie, gdyż zgodnie z hierarchiczną strukturą prawa, niższe akty prawne muszą być zawsze zgodne z konstytucją.

Doradztwo konstytucyjne i regulacyjne świadczone jest przez kancelarie na rzecz przedsiębiorców, stowarzyszeń branżowych, izb gospodarczych oraz innych instytucji społeczeństwa obywatelskiego, które potrzebują profesjonalnej i kompleksowej analizy prawnej aktów normatywnych i ich projektów.

Pomoc prawna adwokatów i radców prawnych opiera się na doradztwie w zakresie oceny zgodności aktów normatywnych z Konstytucją RP, prawem unijnym i prawem międzynarodowym, a także zasadami prawidłowej legislacji, wnikliwej ocenie prawną analizowanych aktów normatywnych, zwłaszcza w toku konsultacji publicznych, pomocy w zakresie merytorycznego przygotowania dokumentów i stanowisk przedkładanych organom administracji publicznej w procesie konsultacji publicznych aktów normatywnych oraz dochodzeniu roszczeń z tytułu bezprawia legislacyjnego.