Prawo karne skarbowe – Adwokat, Radca prawny

Lipiec 15, 2016

Czym jest prawo karne skarbowe?

Prawo karne skarbowe to specyficzna dziedzina prawa na pograniczu prawa karnego, administracyjnego i finansowego. Chroni przede wszystkim Skarb Państwa przed uszczupleniem związanym z zachowaniami niezgodnymi z prawem podatkowym. Odpowiedzialność ponoszona jest za:

  • przestępstwa skarbowe – czyny zabronione przez Kodeks karny skarbowy, zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności
  • wykroczenia skarbowe – czyny zagrożone przez Kodeks karny skarbowy zagrożony grzywną, gdy wartość uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności Skarbu Państwa nie przekracza pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia w czasie popełnienia czynu

Należy pamiętać, że samo niezapłacenie wystarczającej kwoty podatku nie spełnia wszystkich znamion czynu zabronionego. W związku z tym nie stanowi ono jeszcze przestępstwa/wykroczenia skarbowego. Do ponoszenia odpowiedzialności karnej muszą być spełnione wszystkie znamiona typu czynu zabronionego.

Postępowanie karno-skarbowe

W postępowaniu karno-skarbowym oskarżonym staje się podatnik a oskarżycielem publicznym (obok prokuratora) jest finansowy organ dochodzenia (organ podatkowy). Oskarżony ma bardzo podobne prawa jak w postępowaniu karnym. Oskarżyciel publiczny argumentuje, że oskarżony, ponieważ w postępowaniu podatkowym stwierdzono, iż nie zapłacił podatku w należytej wysokości, jest winien zarzucanego mu czynu. Wykazanie niezapłacenia podatku w tej wysokości jest elementem koniecznym, choć nie jedynym, skazania oskarżonego.

Kancelarie pomogą przy:

  • uniknięciu postępowania karno-skarbowego
  • postępowaniu przygotowawczym
  • reprezentowaniu w postępowaniu karno-skarbowym
  • polubownym załatwieniu sprawy
  • audytach karno-skarbowych

 

Więcej informacji o prawie karnym skarbowym można znaleźć w:

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy

W celu uzyskania pomocy prawnej w zakresie prawa karnego skarbowego sprawdź: Adwokat, Radca prawny